Ajuta FSS

Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați

Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați

 
INVITAŢIE
la Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați
 
            Olimpiada este organizată în cadrul proiectului „Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați”, implementat de Fundația Solidaritate şi Speranța din Iaşi, în perioada septembrie-noiembrie 2017, finanțat de TELUS International Romania Comunity Board
 
Descrierea proiectului
                Activitatea principală a acestui proiect, constă în organizarea unei Olimpiade a copiilor defavorizați înscriși în Centrele de zi acreditate din România.
                Abordarea inovativă a acestui proiect este data de secţiunile de concurs şi faptul că participanţii sunt copiii, beneficiari ai centrelor de zi,  proveniţi din familiii defavorizate, cu probleme financiare şi cu risc de abandon şcolar.
Secțiuni concurs:
Secțiunea 1 - Creație literară – se concurează individual pe categorii de vârste
Secțiunea 2 - Interpretare muzicală - se concurează individual pe categorii de vârste
Secțiunea 3 - Lucru în echipă - Abilitați practice -  se concurează pe echipe formate din 4 copii ale aceluiași centru care au participant şi la secțiunile 1 şi 2.
Se vor acordă 9 premii şi 3 premii speciale.
Copiii vor primi anterior începerii Olimpiadei, tematicile care vor fi abordate în cadrul acestor activităţi.  Secţiunea de Lucru în echipă- Abilităţi practice este una inovatoare, pentru că presupune formarea de echipe mixte - copii cu vârste diferite şi nivel de pregătire diferit - care lucrează în împreună să îndeplinească sarcina primită în concurs.
Grup ţintă direct 36 copii - 32 din afara oraşului Iaşi
Grup ţintă indirect 1000 persoane - copii şi adulţi (familiile, prietenii, colegii de şcoală, comunităţile celor 36 copii beneficiari direcţi)
Activitățile proiectului                                 
• Contactare şi recrutare centre de zi – creare parteneriate;
• Realizare metodologie concurs şi Concepere tematici pentru concurs;
• Campanie de informare ante concurs şi de promovare a olimpiadei prin comunicate de presă, colaborare cu TV şi staţii de radio locale, anunţuri pe facebook;
• Pregătirea participanților în fiecare centru local pentru probele la care se înscriu şi pentru proba practică de lucru în echipă;
• Organizarea transportului şi cazării pentru ziua concursului;
• Contactarea membrilor juriului şi formarea comisiilor;
• Concursul – Vineri, 10 noiembrie 2017;
• Comunicate de presa după concurs.
Rolul partenerilor in proiect:
- vor desemna o persoană de contact din partea partenerului
- vor valida şi completa metodologia de concurs
- vor selecta şi vor pregăti 4 copii pentru Olimpiadă: fiecare copil va participa la una dintre cele două probe individuale, respectiv Secțiunea 1 - Creație literară şi Secțiunea 2 - Interpretare muzicală, şi împreună toţi 4 vor participa la Secțiunea 3 - Lucru în echipă - Abilitați practice
- vor organiza transportul celor 4 copii din localitatea de reşedinţă spre Iaşi şi retur
- vor desemna un coordonator de grup care va însoţi copii la Iaşi
Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, prin proiect, asigură cazare şi masa participanţilor la concurs şi decontează deplasarea copiilor şi a unui însoţitor pentru ziua concursului.
 
Înscrieri:
Centrele de zi pot solicita înscrierea ca parteneri în proiect pe email: solidaritatesisperanta@yahoo.ropână la data de 15.09.2017.
Ulterior vor primi spre completare Fișa de partener, Acordului de parteneriat şi Metodologia de concurs spre consultare şi propuneri de îmbunătăţire.
Calendar activităţi pentru Centrele de zi partenere:
- înscrieri ca partener: 1-15 septembrie 2017
- semnarea acordurilor de parteneriat: 15-30.09.2017
- dezvoltarea şi definitivarea metodologiei: 15.09-15.10.2017
- pregătirea copiilor în centre pentru probele Olimpiadei: 01.10-01.11.2017
- Olimpiada: 10.11.2017
 
 
Persoana de contact:
Teodora Ruginosu
0744347134
solidaritatesisperanta@yahoo.ro

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC