Ajuta FSS

Credem în viitorul tău!

Credem în viitorul tău!

Descriere activități luna aprilie 2015

În luna aprilie, în cardul proiectului „Credem în viitorul tău! – Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”, POSDRU/181/2.2/S/153962, s-au desfășurat activități de management care au fost concentrate pe angajarea personalului necesar implementării proiectului (manager proiect, responsabil raportare și achiziții, responsabil financiar, responsabil informare și publicitate și responsabil organizare centre de zi, școli de sâmbătă și a doua școală), activități de identificare a grupului țintă, demararea achizițiilor prevăzute în contractul de finanțare și organizarea activităților.

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC