Ajuta FSS

Comunitatea, în căutare de soluții pentru copiii cu părinți plecați la lucru în străinătate

Comunitatea, în căutare de soluții pentru copiii cu părinți plecați la lucru în străinătate

      În perioada 4-8 septembrie 2023, în cadrul proiectului Sprijin pentru un viitor frumos!, s-a desfășurat Campania de informare privind dezvoltarea de parteneriate între școli, autotități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate. Această Campanie a presupus organizarea a 10 workshop-uri în principalele locații de implementare a proiectului și anume:

 

4 septembrie - Școala Gimnazială ”G. Călinescu” Iași – 2 workshop-uri

5 septembrie - Școala Gimnazială ”I. Teodoreanu” Iași – 2 workshop-uri

6 septembrie - Liceul Teoretic ”M. Costin” Iași – 2 workshop-uri

7 septembrie - Școala Gimnazială Crucea, com. Lungani, jud. Iași – 2 workshop-uri

8 septembrie - Școala Gimnazială Bivolari, jud. Iași – 2 workshop-uri.

 

Scopul Campaniei este acela de a aduce la aceeași masă reprezentanți ai comunităților în care trăiesc și învață numeroși copii cu părinți plecați în străinătate, reprezentanți ai instituțiiilor statului, ONG-urilor de profil și ai altor segmente direct implicate, pentru ca fiecare să-și cunoască provocările și împreună să găsească soluții de îmbunătățire a situației micuților rămași singuri acasă.

Activitatea a început luni, 4 septembrie, când gazdă ne-a fost Școala ”G. Călinescu” din Iași, unde moderatorii discuției au avut parteneri activi din rândurile cadrelor didactice.

În prezent, foarte mulți părinți pleacă la muncă în străinătate, lăsând copiii în grija unor rude, a unor vecini, a fraților mai mari. Majoritatea nu conștientizează pericolele la care își expun copiii, crezând că partea financiară poate înlocui prezența părintească.

”În urma migrației părinților, mulți copii rămân acasă la o vârstă critică, în fața pragului trecerii de la copilărie la adolescență sau în etapa de trecere de la grădiniță la școală, perioadă în care se produc multiple schimbări în viața lor, iar dacă nu este cineva să le poarte de grijă, lucrurile pot lua o întorsătură nefavorabilă creșterii și dezvoltării micuților”, a menționat doamna Simona Mihaiu, specialist din partea Avangarde Events, firma organizatoare a evenimentului.

 

Doamna Elena Matei, reprezentant al DGASPC Iași a moderat și facilitat discuția cu participanții din public și a cules problematicile și posibilele soluții venite din partea reprezentanților comunităților locale și ai școlilor, care s-au confruntat cu o serie de cazuri dificile ale unor elevi cu părinți plecați în străinătate.

Prezentările și dezbaterile, din cadrul fiecărui workshop, au vizat, în mod deosebit, analiza unor modalități eficiente de identificare, protecție și monitorizare a copiilor care se încadrează în categoria vulnerabilă analizată.

 

 

Cum strigă un copil după ajutor?

 

Doamna Simona Mihaiua prezentat pe larg o serie de comportamente problematice care ar putea atrage atenția asupra faptului că un copil suferă de o traumă de abandon sau cel puțin ar putea comunica indirect faptul că este afectat din cauza unor nevoi emoționale nesatisfăcute, pe termen mediu și lung.

Câteva dintre aceste simptome problematice pot fi:

• comportament agresiv verbal și/sau fizic, cu ostilitate față de cei din jur sau activități de automutilare;

• scăderea motivației;

• îmbolnăviri frecvente, absențe nemotivate;

• stări depresive cu dezinteres față de imaginea fizică;

• comportament excentric, iritabilitate
• scăderea capacității deconcentrare;
• sentimente frecvente de frustrare,furie;
• frici și îngrijorări intense etc.

 

Problematica minorilor lăsați singuri a fost abordată prin raportare la situația de la nivel național, dar și prin ilustrarea cu cazuri cpncrete de la nivelul fiecărei școli în parte, subliniind efectele negative ale migrației asupra copiilor.

 

Date statistice

 

- Conform Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANPDCA), în decembrie 2022, 72.627 de copii aveau părinţii plecați la muncă în străinătate, din care 11.969 de copii cu ambii părinţi plecaţi şi 8.859 copii cu părintele unic susţinător plecat.

- Aproape un sfert dintre copiii, din mediul rural, care au acum vârste între o lună - 17 ani împliniți au avut sau au un părinte plecat la muncă în străinătate;


- 57% dintre copii declară că fie n-au fost întrebați de părinți dacă sunt de acord cu plecarea în străinătate, fie nu au fost de acord cu plecarea;

- 20% dintre adolescenții (15-17 ani) care au un părinte plecat la muncă în străinătate (unul din cinci) vorbește cu el o dată pe săptămână sau mai rar.

 

Soluții de sprijin pentru copiii care se simt singuri

 

În urma discuțiilor purtate în cele 5 locații de desfășurare a campaniei, au fost identificate o serie de soluții care să facă posibilă identificarea și sprijirea copiilor din această categorie vulnerabilă.

Dintre acestea, pot fi menționate:

- constituirea unei baze de date la nivelul instituțiilor implicate,

- monitorizarea aplicării prevederilor legale care reglementează protecția copilului;

- creșterea calității serviciilor de asistență socială, prin centrarea pe beneficiar și respectarea drepturilor acestuia.

- crearea unor centre comunitare multifuncţionale, în zonele marginalizate, care să ofere servicii primare şi preventive integrate pentru copiii cu părinți plecați în străinătate.

 

 

Proiectul Sprijin pentru un viitor frumos!, Cod proiect: 138918, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,Axa prioritară – Educație și competențe.

 

Proiectul este implementat de Fundația Solidaritate și Speranță Iași în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu” Iași.

Link către site-ul proiectului: https://sprijinviitorfrumos.ro/2023/09/11/comunitatea-in-cautare-de-solutii-pentru-copiii-cu-parinti-plecati-la-lucru-in-strainatate/

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC