Ajuta FSS

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: ”Oportunități de ocupare în mediul rural”
Cod Contract: POSDRU/184/5.2/S/153383


COMUNICAT DE PRESĂ – Închidere proiect


Decembrie, 2015
     Fundația Solidaritate și Speranță din Iași, în parteneriat cu Asociația Pro Est din Piatra Neamț, anunță finalizarea proiectului „Oportunități de ocupare în mediul rural” POSDRU/184/5.2/S/153383.
     Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 10 luni și a fost cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.
     Proiectul a demarat în februarie 2015 și pe durata celor 10 luni de implementare și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat și anume acela de a crește calitatea resurselor umane din zonele rurale prin dezvoltarea de măsuri active integrate în vederea facilitării inserției pe piața muncii a 490 de persoane și crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor non-agricole.
     Obiectivele specifice ale proiectului au prevăzut realizarea de activități de informare, consiliere și orientare profesională, activități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, furnizare de programe de formare profesională și certificarea competențelor profesionale.
     Grupul țintă a vizat persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență.
     Fundația Solidaritate și Speranță Iași, telefon 0232-220548, e-mail posdru153383@gmail.com.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC