Ajuta FSS

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Investește în oameni!

Proiect cofinațat din Fodnul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara nr 1. ”Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2 ”Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii”
Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/133630
Beneficiar: Universitatea Ștefan cel Mare din SUceava
Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara – P1, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – P2, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă din Iaşi – P3

Data: 30.10.2015

COMUNICAT DE PRESĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
“Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii.”
       
 

       Vineri, 30.10.2015, în sala de Conferințe a Casei Diaconia aflată în Strada Costache Negri, nr. 48, Iași a avut loc o Conferință de presă în cadrul proiectului “Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii, POSDRU 156/1.2/G/133630 este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - „Calitate în învăţământul superior”.
       Proiectul este implementat in parteneriat cu:
            - Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV) – Solicitant
            - Universitatea de Vest din Timișoara – Partener 1
            - Universitatea Dunarea de Jos din Galați – Partener 2
            - Fundatia Solidaritate și Speranță din Iasi – Partener 3
      La această conferință au participat peste 20 de persoane, reprezentanti ai partenerilor sociali, studenti din grupul tinta din cadrul proiectului si reprezentanti ai mass-mediei locale.
     Scopul acestei conferințe a fost acela de a puncta gradul de atingere al indicatorilor de proiect aflați în responsabilitatea Fundației Solidaritate și Speranță, Partener în cadrul proiectului.
     S-a discutat despre felul în care s-au implementat, pas cu pas urmatorele activități:
      - Incheierea a 9 parteneriate sociale, scopul lor și acțiunile comune desfășurate.
      - Informațiile și mijloacele de diseminare ale următoarelor materiale: Discriminare și strategii antidiscriminatorii, Egalitate de gen, Egalitate de șanse, Dezvoltarea durabilă, Ghid de bune practici în parteneriate, Ghid de evaluare a studenților pe piața muncii
      - Cursurile acreditate ANC de perfecționare în ocupația de Manager Proiect
      - Alte activități de instuire, informare și promovare desfășurate anterior în cadrul proiectului.


Pentru informaţii suplimentare: Strada Costache Negri, Nr. 48, Iași
Persoana de contact: Alexandra Apetracheoae    
Funcţia: Asistent Relatii Publice și Comunicare
Instituţia: Fundația Solidaritate și Speranță
Tel: 0748984809
E-mail:apetrish.alexandra@gmail.co
 

   

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC