Ajuta FSS

ANUNȚ

ANUNȚ

Fundația Solidaritate și Speranță intenționează să depună un proiect în cadrul Apelului POCU ,,Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare" -Educație nonformală în sistem outdoor.
Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte sunt:
1. Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
2. Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
3. Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
4. Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
5. Programe și activități activ-participative educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
6. Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
7. Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
8. Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
9. Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
10. Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;
11. Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
12. Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală;
13. Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.
Beneficiile asociate participării la programe de educație nonformală, în special cele în afara sălii de clasă sunt numeroase, cercetările evidențiind, în principal, progresul în ceea ce privește rezultatele academice și dezvoltarea socio-emoțională, prevenirea comportamentelor deviante și îmbunătățirea stării de sănătate.
Prezentul apel de proiecte are ca obiectiv derularea activităților educaționale în afara sălii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului. Sunt promovate metodele de învățare în afara sălii de clasă, inclusiv în spațiile de invățare în aer liber. Lista propusă mai sus reprezintă exemple orientative de activități, acestea pot fi planificate și nuanțate în cadrul proiectelor depuse, în funcție de nevoi și particularități ale școlilor implicate.
Școlile din Regiunea de Nord Est ( ISCED 1-3 ), interesate de afilierea în cadrul unui astfel de proiect alături de organizația noastră, sunt rugate să își anunțe intenția și să solicite detalii suplimentare la adresa de e-mail: solidaritesisperanta.iasi@gmail.com.
Termen limită: 15 Decembrie 2021

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC