Ajuta FSS

Activități luna octombrie

Activități luna octombrie

     În cadrul proiectului „Oportunități de ocupare în mediul rural”, contract POSDRU/184/5.2/S/153383, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, se vor desfășura începând cu luna octombrie 2015 cursurile de Competențe Comune - Competențe Informatice, vizând regiunea Sud - Est, respectiv județul Galați - comuna Șendreni.

Anexa 8 octombrie

      Proiectul „Oportunități de ocupare în mediul rural” este implementat de Fundația Solidaritate și Speranță din Iași în parteneriat cu Asociația Pro Est din Piatra Neamț.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC