Ajuta FSS

Activități luna august

Activități luna august

      În cadrul proiectului „Oportunități de ocupare în mediul rural”, contract POSDRU/184/5.2/S/153383, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”,se vor desfășura începând cu luna august 2015 cursurile de Competențe Comune – Competențe Informatice, vizând regiunea Nord-Est, respectiv județul Iași - comuna Costuleni, sat Covasna și comuna Cozmești, sat Cozmești.
      Persoanele selectate din grupul țintă, vor beneficia de servicii de mediere și plasare pe piața muncii si de consiliere și asistență pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

      Proiectul „Oportunități de ocupare în mediul rural” este implementat de Fundația Solidaritate și Speranță din Iași în parteneriat cu Asociația Pro Est din Piatra Neamț.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC