Ajuta FSS

"Spune STOP Inactivității!"

”Spune STOP Inactivității”, proiect cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"

Perioda de implementare: Martie 2014 – Septembrie 2015
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Parteneri:  Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, Asociatia Filantropia Oradea, Episcopia Severinului si Strehaiei.

Grupul țintă îl reprezintă 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din mediul urban și rural din Regiunile Nord Est, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, judetele: Iași, Neamț, Botoșani, Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bistrița Năsăud, Mehedinți, Gorj și Dolj.

Nevoile grupului țintă au fost identificate în cadrul activității curente a solicitantului și a partenerilor. Primarii, preoții și asistenții sociali din localități mici din mediul urban sau din comunele din mediul rural cu care partenerii și solicitantul au contact direct au semnalat nivelul redus de informare și pregătire al persoanelor fără loc de muncă din comunitățile lor, precum și lipsa de adaptabilitate a acestora la cerințele angajatorilor, fapt ce îi descurajează și îi plasează în sfera excluziunii sociale. Județele selectate prezintă multe cazuri de persoane fără loc de munca, inactive, lipsite de calificare și de orice venituri. Aceste persoane au nevoie de orientare profesională, consiliere specializată, formare și facilitarea de contacte cu angajatorii. Rețeaua de primării și parohii va fi esențială, atât pentru recrutarea unor persoane care să corespundă condițiilor din GCS și care să aibă interes de a participa în cadrul proiectului, cât și pentru menținerea grupului țintă până la finalizarea activităților.

Obiectivul general

Îl reprezintă îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive.
Prin obiectivul general, de îmbunătățire a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată si a persoanelor inactive, se vor obține efecte durabile asupra grupului țintă (șomeri de lungă durată și persoane inactive):

- îmbunătățirea nivelului de informare asupra posibilităților de ocupare existente;
- diminuarea obstacolele existente cu privire la accesul pe piața muncii, la obținerea de asistență și consiliere de către persoanele aflate în șomaj de lungă durată, intrate în capcana inactivității;
- diminuarea unor atitudini negative legate de șomajul de lungă durată, de natura psihologica generate de constientizarea pierderii pozitiei sociale, de existenta unui sentiment de respingere si a unui respect de sine scazut;
- creșterea nivelului de informare asupra capacitatilor proprii de a ocupa un loc de munca sau de a urma un curs de formare profesională;
- creșterea nivelului de încredere în sine, de cunoastere a capacităților proprii, dezvoltarea însușirilor necesare pentru a ocupa mai usor un loc de munca;
- stabilirea unui traseu profesional împreună cu profesioniști în domeniul consilierii în carieră;
- îmbunătățirea nivelului de cunoștințe profesionale în domenii cerute de piața muncii;
- creșterea nivelului de certificare și, ca și consecință, a ocupabilității persoanelor din grupul țintă;
- creșterea nivelului de cunoștințe în privința egalității de șanse și de gen și respectarea diversității;
- facilitarea accesului la informare și la resurse pentru potențialii antreprenori;
- creșterea independenței financiare prin auto-ocupare;
- creșterea posibilității de valorificare a întregului lor potențial de dezvoltare profesională și umană.
- creșterea pe termen lung a veniturilor persoanelor angajate ca urmare a proiectului;
- Persoanele din grupul țintă vor deveni mai conștiente de oportunitățile reale oferite de piața muncii, vor deveni mai încrezători în sine, mai adaptabili și motivați, cu efecte directe asupra reorientării lor din situația de șomeri de lungă durată sau de persoane inactive în activități productive, cu efecte benefice atât asupra lor căt și asupra comunităților din care provin.

Obiective specifice:

- Îmbunătățirea nivelului de informare și consiliere profesională individuală și de grup pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;
- Îmbunătățirea nivelului de informare și consiliere profesională personalizate în funcție de specificul grupului țintă în aspecte privind egalitatea de gen, șanse și respectul diversității pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;
- Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe profesionale teoretice și practice în domenii cerute de piața muncii pentru 882 persoane din grupul țintă din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;
- Creșterea contactelor directe cu angajatorii și a șanselor de ocupare pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;
- Creșterea nivelului de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 224 persoane din grupul țintă din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest. Proiectul va avea un caracter integrator asupra grupului țintă și propune consilierea, informarea profesională și medierea pentru un număr de 968 persoane, din care 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest, precum și formarea profesională (inițiere, calificare și specializare) pentru un număr de 882 persoane (91% din grupul țintă), din mediul urban și rural, din urmatoarele judetele: Iași, Neamț, Botoșani, Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Mehedinți, Gorj și Dolj, în următoarele meserii: operator introducere și validare date, competențe TIC, lucrător în alimentație, ospătar, patiser, lucrător comercial, agent de turism, lucrător social, îngrijitoare persoane cu dizabilități, infirmieră, îngrijitoare copii, îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

Activități

1. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională individuală și de grup
2. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională personalizate în funcție de specificul grupului țintă privind egalitatea de șanse și de gen și respectarea diversității
3.Furnizarea programelor de formare profesională
3.1 Acreditarea/autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din categoriile de grupuri țintă Deoarece o parte din parteneri nu sunt autorizați ca furnizori FPC, iar o parte, deși furnizori autorizati, nu au autorizații pentru toate cursurile stabilite prin proiect, parte din autorizațiile necesare se vor obține în primele luni de implementare. În plus, în măsura în care din discuțiile cu potențialii angajatori vor rezulta nevoi pentru alte cursuri, partenerii se vor autoriza pentru ele.
3.2. Organizarea și realizarea cursurilor de FPC (inițiere, calificare și specializare). În urma activității de informare și consiliere profesională, vor fi identificate persoanele care au dorința și aptitudinile necesare pentru a ocupa un loc de muncă în meseriile pentru care se organizează cursuri prin proiect. Aceste persoane, informate și consiliate profesional în prealabil, vor semna cu beneficiarul contracte de formare profesională. Vor fi organizate 63 grupe pentru diverse meserii (operator introducere și validare date, competențe TIC, lucrător în alimentație, ospătar, patiser, lucrător comercial, agent de turism, lucrător social, îngrijitoare persoane cu dizabilități, îngrijitoare copii, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră
3.3. Evaluarea cursanților și eliberarea certificatelor La finalizarea cursurilor, beneficiarii vor susține un examen de absolvire, finalizat cu certificate de calificare sau de absolvire CNFPA.
4. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere
4.1 Realizarea unei campanii mass-media pentru informarea și conștientizarea mediului de afaceri și a altor actori împlicați cu privire la angajabilitatea șomerilor de lungă durată..
4.2. Organizarea a câte 3 întâlniri de către fiecare partener cu membrii camerelor de comert, patronatelor, sindicatelor și ONG-urilor, cu participarea persoanelor cu atribuții de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administrației publice cu atribuții în elaborarea politicilor pe piața muncii și guvernarea teritorială. În urma întâlnirilor organizate, se vor stabili parteneriate pentru promovarea inițiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în șomaj de lungă durată în vederea integrării/ reintegrării pe piața muncii.
4.3. Furnizarea serviciilor de mediere.
Activitatea de mediere este a doua activitate destinată tuturor membrilor grupului țintă, asigurând astfel caracterul integrator al proiectului. Ea va fi destinată atât participanților la cursurile de FPC autorizate, cât și persoanelor care, din diverse motive, nu urmează cursuri FPC, însă doresc să se angajeze. Pentru integrarea în muncă și asigurarea îndeplinirii indicatorului de rezultat referitor la rata de plasare, proiectul propune următoarele măsuri concrete: identificarea angajatorilor dispuși să angajeze personal din mediul rural sau din localitățile urbane, stabilirea de parteneriate cu aceștia, identificarea calificărilor cerute de angajatori și organizarea acestor cursuri (o parte deja stabilite în etapa de pregătire a proiectului), invitarea angajatorilor la examenele de absolvire pentru a veni în contact direct cu cei mai buni cursanți. În plus, angajatorilor din apropierea locului de reședință a persoanelor din grupul țintă le vor fi prezentate în cadrul campaniei de informare și conștientizare avantajele oferite de Legea 76/2002 (art. 80, 85, 86 și 93) privind angajarea șomerilor de lungă durată, încadrarea absolvenților, a șomerilor de peste 45 ani sau unici întreținători și variantele de creditare pentru crearea de noi locuri de muncă.
5.Furnizarea serviciilor de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri
5.1 Selectarea persoanelor interesate de inițierea unei afaceri din grupul țintă informat și consiliat
5.2.Acordarea consilierii și asistenței tehnice pentru inițierea unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță)

 

Spune STOP Inactivitatii

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC