Ajuta FSS

Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est -STARTITUP

Banda martor radio:
https://drive.google.com/open?id=1mzrM0YuubScUWMxin4RVouk3bmIKE_5W
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Componenta 1 - România Start Up Plus
Axa Prioritara 3 - Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea-Creșterea  ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu Proiect: Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est , Contract: POCU/82/3/7/104997
 
Obiectivul general al proiectului este încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării a 36 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea de Nord-Est.
 
Perioada de implementare:
16.01.2018 – 15.01.2021
Valoare total proiect: 8.908.823,65 RON
Valoare nerambursabilă acordată din FSE: 7.461.864,52 RON
Valoare nerambursabilă acordată din Bugetul Național: 1.316.799,62 RON
Valoare contribuție proprie: 130.159,51 RON
 
Grupul țintă al proiectului este format din 300 de persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• intenționează să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban;
• își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau cel urban in regiunea de Nord-Est;
dintre care:
- 158 - someri sau persoane inactive;
- 142 - angajati, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
 
Finanțare nerambursabilă
Se acordă maxim 154.128 LEI  (în două tranșe), sub formă de ajutor financiar NERAMBURSABIL (Grant), fiecărui solicitant ce participă la concursul de planuri de afaceri și se clasează în primii 36 conform grilei de evaluare și metodologiei de selecție.
Tranșa 1 – 75% din Grantâ
Tranșa 2  - restul de 25% din Grant  dupa ce beneficiarul va putea să dovedească faptul ca a realizat venituri de cel putin 30% din valoarea primei tranșe de bani.
În cazul în care acest termen nu este respectat, a doua tranșă nu se mai acordă.
 
Obiective specifice ale proiectului
• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 300 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii de Nord-Est;
• Facilitarea și sprijinirea demarării și dezvoltării de afaceri private/individuale de către membrii grupului țintă prin acordarea a 36 de ajutoare de minimis în valoare de maxim 154.128 RON pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est;
• Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial (o analiză de macromediu, analiză de ramură: indicatori globali, lupta concurențială, cote de piață ale principalilor concurenți, bariere de intrare/ieșire, potențial de creștere, tendințe/oportunități, etc) la nivelul Regiunii de Nord-Est;
• Formarea competențelor practice în domeniul antreprenoriatului pentru 36 de câștigători ai concursului de planuri de afacere din cadrul proiectului;
• Dezvoltarea mediului de afaceri regional și național prin crearea de noi firme în domenii cu rol economic important și cu influență asupra gradului de ocupare, ce asigură dinamică competitivă, inovare, dezvoltare tehnologică și dau valoare adăugată;
• Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea de Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate, consiliere și mentorat pe durata derulării proiectului pentru 36 de start-up-uri nou înființate;
• Creșterea gradului de informare a grupului ţintă privind oportunităţile de finanțare, responsabilitate socială, prezentare de softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii, brevetare invenții, înregistrarea unei mărci, achiziții intra și extra-comunitare, dezvoltare durabilă, gestionarea contabilității primare;
• Asigurarea efectului multiplicator și pozitiv al proiectului prin diseminarea rezultatelor obţinute la nivel regional și organizarea unei conferințe de închidere a proiectului.­
 
Indicatori prestabiliti de rezultat:
• Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri/inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului  - 72 persoane
• IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului – 36
 
Indicatori prestabiliti de realizare:
• Persoane care beneficiază de sprijin, din care:
- angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă – 142
• Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - șomeri și inactivi – 158
 
Avantaje:
- cursuri de formare antreprenorială;
- formarea competenţelor practice în domeniul antreprenoriatului pentru 36 de câştigători ai concursului de planuri de afacere din cadrul proiectului;
- facilitarea și sprijinirea demarării și dezvoltării de afaceri private/individuale de către membrii grupului țintă prin acordarea a 36 de ajutoare de minimis în valoare de maxim 154.128 RON pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est.
 
Persoană de contact pentru informații suplimentare: Sorin Cotofrei
Tel: 0745 388390
Fax: 0332 408 189
www.startup.eastmarketing.ro
E-mail: office@eastmarketing.ro
Adresa sediu: Iasi, Șos. Păcurari, nr.127, clădirea Evo Business Center, parter
 
Lider de parteneriat: Eastern Marketing Insights
Partener: Fundația Solidaritate și Speranță

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC