Ajuta FSS

Proiectul: Solidaritate şi speranţă pentru bătrâni!

Proiect cofinanțat de Consiliul Judeţean Iasi.

Solicitant: FUNDAŢIA SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ

Contract nr.18445/2016

Scopul proiectului:Solidaritate şi speranţă pentru bătrânieste oferirea de servicii integrate pentru 30 de persoane vârstnice defavorizate din Iaşi şi judeţul Iaşi, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de exluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii pentru societate. Activităţile proiectului urmăresc reintegrarea socială  a 30 de beneficiari ai proiectului şi sensibilizarea populaţiei cu privire la problemele cu care se confruntă acest grup vulnerabil.

Obiectivul general al proiectului: este oferirea de servicii integrate pentru 30 de persoane vârstnice defavorizate cu vârsta cuprinsă între 60-80 ani din judetul Iaşi (municipiu şi alte localităţi din judeţ).

Obiective specifice :

- Creşterea calităţii vieţii pentru 30 de persoane vârstnice defavorizate  cu vârsta cuprinsă între 60-80 ani din judetul Iaşi  (municipiu şi alte localităţi din judeţ);

- Integrare/reintegrare socială  şi îmbătrânire activă pentru 30 persoane vârstnice defavorizate din judeţul Iaşi  (municipiu şi alte localităţi din judeţ);

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă grupul vulnerabil vizat în proiect.

Principalele activităţi ale  proiectului:

  1. Consiliere psihologică individuală şi de grup pentru beneficiari;
  2. Discuţii interactive pe diverse teme, de interes pentru vârstnici; 
  3. Oferirea de pachete cu alimente de bază;
  4. Activităţi de petrecere a timpului liber;
  5.  Program cultural şi activităţi între generaţii cu copii şi elevi;
  6. Activităţi de recreere în aer liber.

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC