Ajuta FSS

Proiectul „yes4IES” Cod MySmis127158

 

Raport de analiză al economiei sociale în Regiunea Nord-Est

Ghid de bune practici în economia socială

 

 

REZULTATE FINALE ALE COMPETITIEI APLICANTII FINALI PROPUSI SPRE FINANTARE “yes4IES”, POCU/449/4/16/127158 

 

REZULTATE FINALE DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR PROCES EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA PLANURI AFACERI 

 

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă (partener) alături de HR Specialist S.R.L.,Bucureşti (lider) şi La Conseil (partener) anunţă începerea proiectului cu titlul „yes4IES”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014- 2020; Apel nr  POCU/449/4/4/16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă, Cod MySMIS2014: 127158.

Valoarea totală eligibilă a proiectului „Yes4IES” este de 13.865.817,88 lei , echivalent 2.998.792,74 EURO (curs inforeuro luna august 2018 -4,6238 lei/EURO).

Obiectivul proiectului „yes4IES” este integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, prin crearea unui ecosistem de întreprinderi sociale, de tip start-up în Regiunea de dezvoltare Nord-Est, prin înfiinţarea de întreprinderi de economie socială în regiunea Nord-Est

 

Valoare subventie : 100.000 Euro

110 persoane instruite ca Antreprenor în economia socială

22 de întreprinderi de economie social finanţate

 

Perioada de implementare a proiectului : 09.09.2019-08.09.2022, respectiv 36 luni

 

Activitatile principale ale proiectului:

I.1 - Informarea publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului

I.2 - Selectarea grupului ţintă ce va participa la acţiunile de sprijin organizate (110 persoane)

I.3 - Derularea unui program de formare antreprenorială specifică economiei sociale

I.4 Alte activităţi de sprijin oferite în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale

I.5 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului

II.1 - Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitaţile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizarii procesului de selecţie a planurilor de afaceri

II.2. Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entităţile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

II.4 Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

III - Dezvoltarea domeniului economiei sociale.

 

!Important!

Întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserţie, pot fi înfiintate din punct de vedere legal, după cum urmează:

  • societăţile cooperative de gradul I;
  • cooperativele de credit;
  • asociaţiile şi fundaţiile;
  • casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
  • casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
  • societăţile agricole;
  • orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
  • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

 

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială – în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenţie.

Întreprinderile nou înfiintate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea Nord-Est.

 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenţie, cel puţin 5 persoane, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit.

 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau resedinţa în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC