Ajuta FSS

Proiectul: Un zâmbet pentru copii!

Proiectul  Un zâmbet pentru copii!  este un proiect social finanțat de Județul Iași - Consiliul Județean Iasi și implementat de Fundația Solidaritate și Speranță.
Perioada de implementare este: 
August - Octombrie 2017.
 
Proiectul oferă o alternativă de educație și socializare pentru copiii defavorizati care nu beneficiază de suport material și emoțional  din partea familiei. Astfel, prin activitățile din cadrul proiectului acești copii vor dobândi cunoștințe școlare care îi vor ajuta la reducerea abandonului școlar, vor reuși să se integreze mai ușor în societate și să se dezvolte într-un mod armonios și sănătos.
 
Scopul proiectului Un zâmbet pentru copii!  este să ofere  copiilor care întâmpină dificultăți în procesul de integrare socială, familială și de învățare, activități de consiliere și suport în vederea dezvoltării deprinderilor și abilităților pentru o viață independentă în societate. Astfel, copiilor le sunt facilitate nevoile primare (hrana, igiena, etc.) de care nu au parte în familie și li se oferă suport educațional și psihologic în vederea reducerii riscului de abandon școlar și a excluziunii sociale.
 
Obiectivul general al proiectului este oferirea de servicii integrate în vederea  dezvoltării psihologice și educaționale pentru 30 de copii defavorizați din clasele I-VIII (20 copii din municipiul Iași și 10 copii din satul Todirel, comuna Bârnova, județul Iași).
 
Principalele activități ale proiectului:
- Consiliere psihologică individuală și de grup pentru beneficiari;
- Oferirea unei mese de prânz pentru beneficiarii din municipiul Iași;
- Activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru copiii implicați în proiect;
- Activități școlare și de suport pentru beneficiarii din municipiul Iași;
- Realizarea unei dezbateri în vederea sensibilizării comunității ieșene;
- Conferință de închidere a proiectului.
 
Obiective specifice:
Creșterea calității vieții pentru 30 copii defavorizați din clasele I-VIII (20 copii din  municipiul Iași și 10 copii din satul Todirel, comuna Bârnova, județul Iași); 
Integrare/reintegrare socială pentru  30 copii devaforizați din clasele I-VIII prin activități informale și non-formale în vederea reducerii abandonului școlar
și a excluziunii sociale;
Vizibilitatea proiectului și sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele sociale cu care se confruntă  copiii defavorizați din municipiul și județul Iași.
 
 

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC