Ajuta FSS

PROIECTUL:„Tinerii ieșeni – între performanță și voluntariat”

Titlul Proiectului: „Tinerii ieșeni – între performanță și voluntariat”
Finanțator: Primăria Iași
Contract de finanțare nr. 90483/21.08.2019
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Perioada de implementare: Septembrie-Noiembrie 2019
 
Scop:
Scopul proiectului constă în a le oferi tinerilor care întâmpină dificultăți în procesul de continuare a pregătirii școlare, de integrare socială și familială, activităţi extracurriculare, de informare, formative și de socializare, în vederea dezvoltării deprinderilor şi abilităţilor pentru o viaţă independentă și cât mai utilă în societate. De asemenea, la temele concatenate mai sus, tinerilor le sunt facilitate răspunsuri și indicații dintre cele mai competente şi li se oferă un real suport în vederea unei evoluții intelectuale, sociale și profesionale adecvate propensiunii lor, precum și sugestii și exortații în a desfășura activități de voluntariat pentru sporirea empatiei și a compasiunii, atât de necesare atât lor, cât și celorlalți cu care vor interacționa.
 
Obiective:
Oferirea de servicii eficiente în vederea descoperirii și dezvoltării competențelor intelectuale și profesionale pentru tinerii din municipiul Iași.
Dezvoltarea abilităților de viață pentru tinerii dezorientați și fără entuziasm în ceeea ce privește revelarea calităților lor intelectuale, a aptitudinilor moștenite și dobândite, stimularea creativității, creșterii stimei de sine, a spiritului competițional, precum și a dorinței de a și dezvolta capacitatea de a empatiza cu ceilalți, prin activități de voluntariat.
Integrare/reintegrare socială și profesională, precum și motivarea pentru a continua studiile începute deja, pentru tinerii cu situație materială precară, dar și lipsiți de orientare profesională și socială, activități extracurriculare, prin învățare formală și non-formală, care tind a dezvolta abilitățile, facultățile intelectuale, emoționale și morale ale tinerilor.
 
Beneficiari:
Minim 150 de tineri (elevi, studenți, etc) din Municipiul Iași, fără niciun fel de îndrumare în a-și descoperi abilitățile, dar manifestă interes pentru acestea, precum și revelarea motivelor, considerațiilor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care să-i determine să aleagă o anumită profesie.
 
Activități:
  • Activitate implementarea proiectului
  • Desfășurarea primei conferințe, intitulate „Descoperirea vocației și a motivației pentru a o cultiva – șanse ale unei vieți împlinite”.
  • Desfășurarea celei de a doua conferințe, cu titlul: „Performanța – vis versus realitate”.
  • Susținerea celei de a treia coferințe, ce se intitulează: „Cum te ajută voluntariatul să te dezvolți personal și profesional?”
  •  Conferință pentru prezentarea rezultatelor proiectului

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC