Ajuta FSS

“Pași spre incluziunea profesională prin dezvoltarea economiei sociale”

Finanțator: Uniunea Europeană, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Domeniu Major de intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Contract POSDRU/173/6.1/S/148909

În luna ianuarie a anului 2015 s-a demarat proiectul “Pași spre incluziunea profesională prin dezvoltarea economiei sociale”, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se desfășoară în parteneriat de către Primăria comunei Fărcașa, cu rol de aplicant, alături de Fundația Solidaritate și Speranță din Iași, Comuna Oarța de Jos, Asociația Active Thinking – Act și Asociația Profesională de Resurse în Dezvoltarea Comunitară, ultimele două desfășurându-și activitatea în Baia Mare.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Vest și Nord Est prin creşterea oportunităților de ocupare a acestora.
 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- Promovarea și crearea unui cadru favorabil dezvoltării sectorului economiei sociale la nivelul regiunilor Nord – Vest și Nord – Est, care va avea ca rezultat un număr de 18 evenimente de comunicare și promovare în domeniul economiei sociale
- Facilitarea accesului la servicii de ocupare a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord -Vest și Nord– Est. Pe durata proiectului, 560 de persoane, aparținând grupului țintă vizat prin proiect, vor beneficia de servicii de ocupare pe piața muncii și anume: servicii de informare, consiliere vocațională, consiliere psihologică, orientare profesională, medierea locurilor de muncă, iar 462 de persoane din grupul țintă vizat vor participa la cursuri de formare profesională, cursurile fiind acreditate ANC, corelate cu necesitățile pieței muncii și domeniile de activitate ale celor 11 structuri economice care se vor înființa.
- Asigurarea unui mecanism de inserție pe piața muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea pe durata proiectului a 11 structuri de economie socială. În urma înființării acestor structuri de economie socială, 84 persoane vor beneficia de noi locuri de muncă, dintre care 59 de persoane vor aparține grupului țintă vizat prin proiect.
Grupul țintă este constituit din 560 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile: 84 de persoane de etnie romă, 84 de persoane cu dizabilități, 130 de femei în situații de risc, 124 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 30 de familii care au mai mult de 2 copii, 40 de familii monoparentale, 40 de persoane care au părăsit timpuriu școala si 28 de tineri care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Activitățile ce se vor desfașura în cadrul proiectului:

-  Crearea unui site web destinat promovării modelelor de bună practică în domeniul economiei sociale și încurajării dezvoltării parteneriatelor între structurile de economie socială la nivel interregional;
-  Crearea unui domeniu în cadrul site-ul realizat dedicat promovării conferinței;
-  Furnizarea serviciilor de informare, consiliere vocațională și psihologică la nivelul grupului țintă;
-  Furnizarea serviciilor de orientare profesională și mediere a locurilor de muncă în vederea facilitării accesului pe o piaţă a muncii inclusive;
-  Furnizarea cursurilor de formare profesională în concordanță cu abilitățile și competențele profesionale ale grupului țintă corelate cu solicitările pe piața muncii;
-  Înființarea și funcționarea a 11 structuri de economie socială;

Structura de Economie Socială (SES) înființată de către Fundația Solidaritate și Speranță va fi un centru de hipoterapie. Așa cum precizează și titulatura, în cadrul centrului se va pune în aplicare un mod inedit de a face terapie – tehnici terapeutice cu ajutorul cailor și poneilor.
Adresându-se tuturor copiilor, în special celor care suferă de autism, centrul de hipoterapie se dorește o alternativă la terapiile ocupaționale promovate în mediul social actual.

De ce hipoterapie?

Călăria terapeutică, denumită și terapia asistată de cai, înseamnă folosirea calului în activități de recuperare psihomotorie, sub asistența directă a unui psihoterapeut și a unui antrenor de hipoterapie. Această formă mai nouă de terapie asistată implică aşezarea copilului pe cal şi răspunsul acestuia la cele trei mişcări de legănare ale calului, fiind stimulată astfel dezvoltarea emoțională, socială dar și cea motorie.

A fost demonstrat științific că echitația psihoterapeutică vine și în ajutorul copiilor cu deficiențe de atenție și memorare. Creierul se relaxează în timpul ședințelor de călărie, momentele ulterioare dedicate memorării și învățării beneficiind de o concentrare maximă. Persoanele excluse din societate, copii ce trec prin traumele unui familii aflate în divorț sau cei care suferă de depresie își poate găsi mai ușor momente de liniște și alinare în preajma cailor.
 

Beneficiile hipoterapiei

Tot mai multe studii recente dezvăluie faptul că în urma acestei terapii există rezultate promițătoare în ceea ce  privește recuperarea unor afecțiuni  neuropsihice, neurolingvistice și chiar neuromotrice. Sintetizând principale studii științifice, hipoterapia are numeroase beneficii în dezvoltarea copiilor:

- creşterea încrederii în sine și stabilitate emoțională;
- dezvoltarea atenţiei și memoriei;
- apariția și dezvoltarea limbajului;
- îmbunătăţeşte postura corpului și echilibrul, ajutând la un mers corect în cazul copiilor;
- creșterea interesului pentru lumea înconjurătoare;
- dezvoltarea răbdării;
- creșterea  capacitații de asumare a responsabilităților;
- controlul emoțional și autodisciplina;
- interesul, respectul și grija față de animale;
- integrarea socială și o mai bună comunicare;

Activitatea va fi desfășurată într-o locație nouă și modernă, alcătuită dintr-o clădire ce va avea în componență o sală de fizioterapie și un cabinet psihologic. Centrul hipoterapeutic va beneficia de un manej spațios, de un grajd ce va conține 10 boxe construite după normele în vigoare. Proiectul în vigoare își propune ca beneficiarii să se poată folosi de un efectiv de patru caii și doi ponei, cu posibilitatea ca acest efectiv să fie mărit pe viitor.
Beneficiarii centrului vor fi asistați de către o echipă formată din profesioniști, persoane cu studii în domeniu: un psiholog, instructori de echitație și hipoterapie și un kinetoterapeut.
Oameni și cai, împreună vor sluji la binele unor copii ce au nevoie de atenția noastră, cu scopul de a primi o șansă în plus la o viață normală în care bucuria să nu fie un privilegiu exclusivist.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 8.778.722,50 lei
Asistența financiară nerambursabilă solicitată: 8.603.148,05 lei

Informații suplimentare cu privire la proiectul “Pași spre incluziunea profesională prin dezvoltarea economiei sociale” se pot solicita la următoarele date de contact:
Nicolae Pintilie – Expert organizare evenimente, e-mail: nicolaegpintilie@gmail.com, tel: 0767.700.189

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Vest și Nord Est prin creşterea oportunităților de ocupare a acestora.

OBIECTIVE SPECIFICE

-  Promovarea și crearea unui cadru favorabil dezvoltării sectorului economiei sociale la nivelul regiunilor Nord – Vest și Nord – Est, care va avea ca rezultat un număr de 18 evenimente de comunicare și promovare în domeniul economiei sociale
- Facilitarea accesului la servicii de ocupare a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord -Vest și Nord– Est. Pe durata proiectului, 560 de persoane, aparținând grupului țintă vizat prin proiect, vor beneficia de servicii de ocupare pe piața muncii și anume: servicii de informare, consiliere vocațională, consiliere psihologică, orientare profesională, medierea locurilor de muncă, iar 462 de persoane din grupul țintă vizat vor participa la cursuri de formare profesională, cursurile fiind acreditate ANC, corelate cu necesitățile pieței muncii și domeniile de activitate ale celor 11 structuri economice care se vor înființa.
- Asigurarea unui mecanism de inserție pe piața muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea pe durata proiectului a 11 structuri de economie socială. În urma înființării acestor structuri de economie socială, 84 persoane vor beneficia de noi locuri de muncă, dintre care 59 de persoane vor aparține grupului țintă vizat prin proiect.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă este constituit din 560 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile: 84 de persoane de etnie romă, 84 de persoane cu dizabilități, 130 de femei în situații de risc, 124 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 30 de familii care au mai mult de 2 copii, 40 de familii monoparentale, 40 de persoane care au părăsit timpuriu școala si 28 de tineri care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitățile ce se vor desfașura în cadrul proiectului:
  - Crearea unui site web destinat promovării modelelor de bună practică în domeniul economiei sociale și încurajării dezvoltării parteneriatelor între structurile de economie socială la nivel interregional;
  - Crearea unui domeniu în cadrul site-ul realizat dedicat promovării conferinței;
  - Furnizarea serviciilor de informare, consiliere vocațională și psihologică la nivelul grupului țintă;
  - Furnizarea serviciilor de orientare profesională și mediere a locurilor de muncă în vederea facilitării accesului pe o piaţă a muncii inclusive;
  - Furnizarea cursurilor de formare profesională în concordanță cu abilitățile și competențele profesionale ale grupului țintă corelate cu solicitările pe piața muncii;
  - Înființarea și funcționarea a 11 structuri de economie socială;

Pasi spre incluziunea profesionala prin dezvoltarea economiei sociale

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC