Ajuta FSS

Proiectul „Oportunități pentru bătrânii comunităților din Județul Iași”

Fundaţia Solidaritate si Speranţă (lider) alături de Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Iași (partener) implementează proiectul cu titlul „Oportunități pentru bătrânii comunităților  din Județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale /socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Obiectivul general al proiectului rezidă în incluziunea socială și combaterea sărăciei la nivelul comunităților din Județul Iași, pe durata a 26 luni, prin reducerea numărului de persoane vârstnice aparţinând grupurilor vulnerabile ca efect al furnizării serviciilor sociale și de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Oferirea de servicii sociale pe durata a 24 de luni în cadrul a două Centre de zi pentru un numar de 80 de bătrâni, un Centru de îngrijire la domiciliu pentru un numar de 20 de bătrâni, o Cantină socială pentru un număr de 30 de bătrâni în Municipiul Iași și o Cantină socială pentru un număr de 31 de bătrâni în Comuna Belcești, Județul Iași în vederea obținerii reducerii numărului de persoane vârstnice aparţinând grupurilor vulnerabile cu un procent de 56% din numărul celor care beneficiaza de serviciile furnizate în noile structuri propuse;

2. Crearea contextului oferirii serviciilor sociale de calitate prin facilitarea unor schimburi de experiență pe durata a 24 de luni între 20 specialiști implicați în furnizarea de servicii sociale oferite grupurilor vulnerabile formate din persoane vârstnice în vederea asigurării sustenabilității transferului de know-how pentru a facilita posibilitatea transferabilității proiectului.

Activităţi:

1. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;

2. Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice prin înfiintarea de servicii sociale, respectiv 2 centre de zi în Municipiul Iași și o cantină socială în Belcești și prin dezvoltarea serviciilor sociale existente, respectiv 1 centru de îngrijire la domiciliu în Municipiul Iași și o Cantina socială în Municipiul Iași.

Grupul țintă vizat de proiect este: -161 persoane care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice) care beneficiază de servicii integrate, din care 91 dintre persoane care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice) care depăşesc situaţia de vulnerabilitate urmare a sprijinului primit; -20 specialiști implicați în furnizarea de servicii sociale oferite grupurilor vulnerabile formate din persoane vârstnice

Perioada de implementare: 21.08.2019 - 20.11.2021

Cod proiect: POCU/436/4/4/127765

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC