Ajuta FSS

Proiectul: O rază de solidaritate și speranță!

Fundația Solidaritate și Speranță Iași oferă o masă caldă unui număr de 30 de beneficiari prin serviciiile Cantinei sociale Sfântul Sava, în cadrul  Proiectului O rază desolidaritate și speranță, Finanțat timp de 4 luni (17.07.2023-15.11.2023) de Primăria Municipiului Iași, în baza Legii 350/2005.

Proiectul O rază de solidaritate și speranță! are ca obiectiv oferirea de servicii integrate pentru un număr de 30 de persoane din Municipiul Iași, aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de marginalizare/excluziune socială.

Prin intermediul activităților proiectului dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții acestor persoane prin acoperirea unor nevoi primare și prin oferirea de suport social și psihologic.

 

Grupul țintă este alcătuit din:

- copii şi adolescenţi

- bătrâni cu venituri reduse

- persoane adulte încadrate în grad de handicap

persoane fără adăpost

 

Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea psiho – socială a unui număr de 30 de persoane din Municipiul Iași, aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de marginalizare/ excluziune socială - în care se află.

 

Obiective

 Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este oferirea de servicii sociale integrate pentru un număr de 30  de persoane cu grave probleme sociale din Municipiul Iaşi.

 

Obiectivele specific

 Creșterea calității vieții pentru un număr de 30 de persoane cu probleme sociale grave din Municipiul Iaşi prin acoperirea unor nevoi primare – masă caldă.

Acordarea de servicii de consiliere socială și psihologică pentru beneficiarii implicați în proiect;

Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale celor 30 de beneficiari.

Integrarea/reintegrare sociale pentru 30 de personae cu probleme sociale grave din Municipiul Iaşi.

 

Beneficiari:

- Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 30 de persoane, copii şi adolescenţi proveniţi din familii defavorizate (familii numeroase, familii monoparentale,

- familii cu un părinte dependent de alcool şi/sau alte droguri,

- familii în care un părinte este cu dizabilitaţi), cu risc ridicat de abandon şcolar şi marginalizare socială;

-  bătrâni cu venituri reduse, cu grad ridicat de dependenţă fizică şi psihică, fără sprijin din partea familiei;

 - persoane adulte încadrate în grad de handicap, aflate în imposibilitatea de a-şi procura / prepara singure hrana; persoane fără adăpost.

 

 Aceste persoane vor beneficia de o masă caldă pe zi ce va acoperi o serie de nevoi vitale pentru aceștia și de suport psihologic și social.Selecția beneficiarilor proiectului se va face ținând cont de situațiile cele mai grave identificate de către asistentul social și riscul cel mai mare la care sunt aceștia expuși.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC