Ajuta FSS

PROIECTUL:„O șansă pentru fiecare!”

Titlul Proiectului: „O șansă pentru fiecare”
Finanțator: Primăria Iași
Contract de finanțare nr. 83663/31.07.2019
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Perioada de implementare: Septembrie-Noiembrie 2019
 
Scop:
 
Scopul proiectului este să ofere  copiilor care întâmpină dificultăți în procesul de integrare socială, familială și de învăţare, activităţi extrașcolare, de socializare și recreere în vederea dezvoltării deprinderilor şi abilităţilor pentru o viaţă independentă în societate. De asemenea, acestora  le sunt facilitate nevoile primare (hrana, igiena, etc.) de care nu au parte în familie şi li se ofera suport în vederea unei evoluții fizice , intelectuale și emoționale adecvată vârstei.
 
Obiective:
 Oferirea de servicii integrate în vederea  dezvoltarii fizice,  intelectuale și emotionale  pentru 20  de copii din municipiul Iași.
 Creşterea calităţii vieții pentru 20 de copii cu situație materială precară din municipiul Iași;
 Integrare/reintegrare socială pentru  20 de copii cu situație materială precară  prin activități extrașcolare  care presupun  dezvoltarea personală și socială a beneficiarilor.
 
Beneficiari:
-20 copii care provin din familii defavorizate, cu situație materială precară, în situații de risc din Municipiul Iași.
- diverse instituții care vor putea prelua din ideile proiectului pentru a desfășura activități asemănătoare.
 
Activități:
Activitate implementare proiect
Selecția grupului țintă
Oferirea unei mese de prânz
Acitivități extrașcolare (socializare și recreere)
Realizarea unei dezbateri
Olimpiadă
Organizare spectacol
Conferință pentru prezentarea rezultatelor proiectului

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC