Ajuta FSS

Proiectul Inițierea de Grupuri locale de educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc G.L.E.P

Proiectul Inițierea de Grupuri locale de educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc G.L.E.P, RO10-PEH078/33H/SEE/14.07.2015 din cadrul Programului RO10 "Copii și timeri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pemtru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finanțat prin intermediul Granurilor SEE.

 

Parteneri implicați: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Municipiul Fălticeni din jud. Suceava, Fundația Solidaritate și Speranță, Iași și Asociația Centrul de Cercetare și Formare Profesională a Universității de Nord din Baia Mare.

 

Obiectivele proiectului:

- Organizarea și desfașurarea de sesiuni de instruire în Educație parentală adresate unui numar de 84 specialiști ce lucreaza cu grupuri vulnerabile,  înființarea a 21 de grupuri locale de educatie non-formală în Educație parentală pentru un numar de 420 de familii cu copii și tineri aflați în situații de risc și asistarea a 100 de copii din centre specializate aflați în situație de vulnerabilitate familială pentru elaborarea unui plan/strategie alternativă la serviciile actuale.

- Organizarea a 21 de parteneriate și activităţi de tip retea între autorități publice și specialiști din 21 de comunități defavorizate pentru ajustarea și facilitarea transferului de bune practici  locale (planuri, metodologii și instrumente)  la nivel multiregional în vederea creşterii accesului grupurilor vulnerabile la incluziunea socială. 

-  Desfașurarea, timp de 10 luni. a 2 campanii de informare și constientizare în minim 21 de localități din 2 regiuni de dezvoltare cu privire la nevoile specifice ale persoanelor defavorizate și organizarea a 10 Sesiuni de instruire pentru GT eligibil din entități APL și non-profit, pe temele specifice de Egalitate de gen si de șanse, Înțelegere interculturală și Reducerea discriminării.

 

Grupul tintă al Fundației Solidaritate și Sperantă este format din:

- 5 comunitati în care se desfasoară activități specifice (Gropnița, Moțca, Lețcani, Moreni-Prisăcani și Dorobanți-Aroneanu)

- 6 experți locali, beneficiari ai cursurilor acreditate de Educator Parental (cate doi din fiecare comunitate, care activează în Autorități Publice Locale, Organizații Non-guvernamentale și Asociații Profesionale)

- 24 experți locali informați si pregătiți (câte patru din fiecare comunitate, care activează în Autorităță Publice Locale, Organizații Non-guvernamentale și Asociații Profesionale)

- 100 de parinti și 100 de copii beneficiari de educație parentală și implicati in activități educaționale și sociale specifice.

        - 40 de copii din două Centre de zi, beneficiari ai activităților educaționale și sociale specifice

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC