Ajuta FSS

Proiectul: Șanse egale pentru toți copiii și tinerii!

Titlul proiectului : Șanse egale pentru toți copiii și tinerii!
Finanțator: Primăria Iași
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
  Perioada de implementare: Septembrie  -  Decembrie  2018
 Scop
      Scopul proiectului este să ofere  copiilor și tinerilor  care întâmpină dificultăți în procesul de integrare socială, familială și de învăţare, activităţi extrașcolare, de socializare și recreere în vederea dezvoltării deprinderilor şi abilităţilor pentru o viaţă independentă în societate. De asemenea , acestora  le sunt facilitate nevoile primare (hrana, igiena, etc.) de care nu au parte în familie şi li se oferă suport în vederea unei evoluții fizice , intelectuale și emoționale normale.
Obiective
Oferirea de servicii integrate în vederea  dezvoltarii fizice,  intelectuale și emotionale și profesionale  normale   pentru 20   de copii și tineri din municipiul Iași.
 Creşterea calităţii vietii pentru 20 copii și tineri cu situație materială precară din municipiul Iași;
Integrare/reintegrare socială și profesională pentru  20 copii și tineri cu situație materială precară prin activități extrașcolare, prin învățare formală și non- formală  pentru   dezvoltare  intelectuală și emoțională normală.
Beneficiari
- 20 copii și tineri cu situație materială precară din municipiul Iași;
- diverse instituții care vor putea prelua din ideile proiectului pentru a desfășura activități asemănătoare.
 
Activități:
  • Pregătirea implementării proiectului
  •  Selecția grupului țintă
  • Oferirea  unei mese de prânz
  • Olimpiadă
  • Activități extrașcolare (socializare și recreere)
  • Realizarea unei dezbateri
  • Conferință pentru prezentarea rezultatelor proiectului
În municipiul Iași există foarte mulți copii și tineri ( ce sunt încă în clasele primare din cauza intelectului scăzut)  cu o situație financiară și familială dificilă  ce nu au parte de activități educaționale extracuriculare . De asemenea, există riscul foarte mare de a nu se integra niciodată pe piața muncii deoarece nu există programe care să îi încurajeze să își dezvolte aptitudinile și calitățile.
Proiectul vine în dezvoltarea unui asemenea program prin diverse activități care să ii dezvolte intelectual , emotional și profesional.

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC