Ajuta FSS

Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați

         
 
 
   Olimpiada este organizată în cadrul proiectului „Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați”, implementat de Fundația Solidaritate şi Speranța din Iaşi, în perioada septembrie-noiembrie 2017, finanțat de TELUS International Romania Comunity Board
 
Descrierea proiectului
                Activitatea principală a acestui proiect, constă în organizarea unei Olimpiade a copiilor defavorizați înscriși în Centrele de zi acreditate din România.
                Abordarea inovativă a acestui proiect este data de secţiunile de concurs şi faptul că participanţii sunt copiii, beneficiari ai centrelor de zi,  proveniţi din familiii defavorizate, cu probleme financiare şi cu risc de abandon şcolar.
Secțiuni concurs:
Secțiunea 1 - Creație literară – se concurează individual pe categorii de vârste
Secțiunea 2 - Interpretare muzicală - se concurează individual pe categorii de vârste
Secțiunea 3 - Lucru în echipă - Abilitați practice -  se concurează pe echipe formate din 4 copii ale aceluiași centru care au participant şi la secțiunile 1 şi 2.
Se vor acordă 9 premii şi 3 premii speciale.
Copiii vor primi anterior începerii Olimpiadei, tematicile care vor fi abordate în cadrul acestor activităţi.  Secţiunea de Lucru în echipă- Abilităţi practice este una inovatoare, pentru că presupune formarea de echipe mixte - copii cu vârste diferite şi nivel de pregătire diferit - care lucrează în împreună să îndeplinească sarcina primită în concurs.
Grup ţintă direct 36 copii - 32 din afara oraşului Iaşi
Grup ţintă indirect 1000 persoane - copii şi adulţi (familiile, prietenii, colegii de şcoală, comunităţile celor 36 copii beneficiari direcţi)
Activitățile proiectului                                 
• Contactare şi recrutare centre de zi – creare parteneriate;
• Realizare metodologie concurs şi Concepere tematici pentru concurs;
• Campanie de informare ante concurs şi de promovare a olimpiadei prin comunicate de presă, colaborare cu TV şi staţii de radio locale, anunţuri pe facebook;
• Pregătirea participanților în fiecare centru local pentru probele la care se înscriu şi pentru proba practică de lucru în echipă;
• Organizarea transportului şi cazării pentru ziua concursului;
• Contactarea membrilor juriului şi formarea comisiilor;
Concursul – Vineri, 10 noiembrie 2017;
• Comunicate de presa după concurs.

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC