Ajuta FSS

„Credem în viitorul tău!”

Proiect „Credem în viitorul tău! - Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”

Finanțator: Uniunea Europeană, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Domeniu Major de intervenție 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii.

Contract POSDRU181/2.2/S/153962

Obiectivul proiectului:

Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor (preșcolari și elevi) și tinerilor (cu vârstă mai mică de 18 ani) cu accent pe populația rromă, cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est  și Sud-Est.

Perioada de implementare: martie – decembrie 2015

Grup țintă

- 342 preșcolari, elevi și tineri  distribuiți după cum urmează:
- 40 preșcolari
- 230 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii
- 72 tineri (<18 ani) care au părăsit timpuriu școala
- 270 părinți/tutori ai preșcolarilor și copiilor

Grupul țintă este distribuit în trei centre funcție de tipul programului de care beneficiază: Centre de zi și Școli de sâmbătă cu programe de tip școală după școală și Programe de tip a doua șansă adresate tinerilor care revin la învățare.

Obiectivele specifice:

1. Prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar pentru copii (preșcolari și elevi), cu accent pe populația romă, cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est, cu risc de părăsire timpurie a școlii, prin furnizarea serviciilor de consiliere și orientare psihologică pentru 270 copii (preșcolari și elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, din care 90 în centrele de zi și 180 la școlile de sâmbătă) după cum urmează: 40 preșcolari și 230 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii) și părinții/tutorii acestora, astfel: 90 de copii cu risc de părăsire timpurie a școlii și 90 de părinți/tutori ai acestora prin furnizarea activităților de tip „școală după școală”, în cadrul a 3 centre de zi (în Iași, Hîrlău și Galați) și prin organizarea a 9 școli de sâmbătă pentru 180 de copii cu risc de părăsire timpurie a școlii (din care preșcolari 40), care au domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est, pentru prevenirea abandonului școlar.
2. Ajutor în reintegrarea tinerilor (cu vârsta mai mică de 18 ani) cu accent pe populația romă, cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est, care au părăsit timpuriu școala, prin furnizarea programelor flexibile de tip „a doua șansă” și consilierea și orientarea psihologică și profesională a acestora și a părinților/tutorilor lor (72 de tineri cu vârsta mai mică de 18 ani, dintre care 36 de femei și 72 de părinți/tutori: câte 24 de tineri în Iași, Hîrlău și Galați și câte un părinte/tutore pentru fiecare tânăr).
3. Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității și al părinților/tutorilor copiilor și tinerilor cu accent pe populația romă, cu privire la riscul fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin organizarea a 3 parteneriate, inclusiv a 3 reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune a reţelelor, având la bază workshop-uri/seminarii și dezbateri la nivel regional, prin organizarea unei campanii complexe interregională de advocacy și promovare privind importanța educației și efectele nocive ale abandonului școlar și furnizarea unui exemplu de implicare prin organizarea unei tabere de recreere și a unui concurs de creație.
4. Creșterea capacității promotorilor proiectului (solicitantul, partenerul 1 și partenerul 2) de implementare a proiectelor în domeniul educației prin metode inovative.    

Activitățile Proiectului:,

- Dezvoltarea a 3 centre de zi în Iași, Hîrlău și Galați;
- Activități de consiliere și orientare psihologică pentru copiii beneficiari ai activităților de tip „școală după școală” (preșcolari și elevi) și părinții/tutorii acestora (90 de copii și 90 de părinți/tutori);
- Organizarea și furnizarea activităților de tip „școală după școală”;
- Activitati de consiliere și orientare psihologică și profesională pentru tinerii beneficiari ai programelor de educație de tip a doua șansă și părinții/tutorii acestora (72 de tineri și 72 de părinți/tutori);
- Organizarea și furnizarea programelor de educație de tip „a doua șansă”: dezvoltarea abilităților personale pentru cei care au abandonat școala;
- Organizarea a 9 școli de sâmbătă în arealul de intervenție pentru copii (preșcolari și elevi) cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
- Organizarea unei tabere pentru recreere pentru copii din centrele de zi și organizarea unui concurs de creație pentru toți copii și tinerii beneficiari ai proiectului;
- Organizarea a 3 parteneriate, inclusiv a 3 reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, precum și organizarea unei campanii complexe interregionala de advocacy și promovare privind importanta educatiei si efectele nocive ale abandonului școlar

Școala de sâmbătă

Centrul cu activități de tip ”Școală de sâmbătă” face parte din Proiectul „Credem în viitorul tău! - Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”, Finanțator: Uniunea Europeană, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Domeniu Major de intervenție 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii.

Activitățile principale în cadrul acestui centru au fost:

      - Activități de consiliere și orientare psihologică pentru copii. De această activitate vor beneficia 120 de persoane din grupul țintă.
      - Activități de tip asistență socială și suport pentru părinți/tutore ai copiilor.
      - Asistență socială și suport pentru oferirea gratuită a unei mese calde la prânz pentru cei 120 de copii.
      - Activități de monitorizare, evaluare și suport psiho/socio/educativ pentru copii, alături de sesiuni de informare și grupuri de suport pentru părinți/tutore.
      - Activități de consiliere individuală și de grup pentru copii și părinți.
      - Activități recreative, de socializare, recreaționale, evenimente speciale, concurs de creație,
      - Consiliere vocațională și orientare școlară și profesională.
      - Activități de supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor.
      - Activități de dezvoltare pentru copiii capabili de performanță.
      - Autocunoaștere și intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială.
      - Program educațional adaptat vârstei și nevoilor potențialului de dezvoltare.
      - Măsuri de acțiune, de prevenire bio/psiho/sociale a abandonului școlar și a excluziunii sociale.

CENTRU DE ZI CU ACTIVITĂȚI DE TIP ” ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Centrul de zi cu activități de tip ”Școală după școală” face parte din Proiectul „Credem în viitorul tău! - Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”, Finanțator: Uniunea Europeană, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Domeniu Major de intervenție 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii.

Activitățile principale în cadrul acestui centru sunt:

  - Activități de consiliere și orientare psihologică pentru copii. De această activitate vor beneficia 30 de persoane din grupul țintă.

  - Activități de tip asistență socială și suport pentru părinți/tutore ai copiilor.

  - Asistență socială și suport pentru oferirea gratuită a unei mese calde la prânz pentru cei 30 de copii.

  - Activități de monitorizare, evaluare și suport psiho/socio/educativ pentru copii, alături de sesiuni de informare ți grupuri de suport pentru părinți/tutore.

  - Activități de consiliere individuală și de grup pentru copii și părinți.

  - Activități recreative, de socializare, recreaționale, evenimente speciale, tabără pentru copii, concurs de creație, etc.

  - Consiliere vocațională și orientare școlară și profesională.

  - Activități de supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor.

  - Activități de dezvoltare pentru copiii capabili de performanță.

  - Autocunoaștere și intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială.

  - Program educațional adaptat vârstei și nevoilor potențialului de dezvoltare.

  - Măsuri de acțiune, de prevenire bio/psiho/sociale a abandonului școlar și a excluziunii sociale.

 

Credem in viitorul tau
 

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC