Ajuta FSS

Centrul de incluziune socială

Proiect: Centrul de incluziune socială

Perioada: octombrie 2010 – august 2013
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Asociația Națională a Surzilor din România – filiala Iași
Finanţare: Uniunea Europeană

”Centre de incluziune socială” – POSDRU/96/6.2/S/61237.

Perioada de implementare: 01.09.2013 – 31.08.2013

Obiectivul Proiectului:

Promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piața muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială), din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Activitățile Proiectului:

-    1. Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. Aceste centre vor  desfăşura activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice, dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării, recalificării sau formării profesionale ulterioare;
-    2. Furnizarea de măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii;
-    3. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta;
-    4. Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC