Ajuta FSS

Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sfântul Mina

Programe derulate în cadrul Centrului de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sfântul Mina:

5.1 Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (RO 13)

Perioada:decembrie 2004 - decembrie 2005
Aplicant: Primăria Municipiului Iași
Parteneri: Fundația Solidaritate și Speranță, Structurile de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local Iași
Finanțatori: Consiliul Judeţean Iași, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familie, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

5.2 Sistem integrat de servicii de asistență și recuperare pentru vârstnicii marginalizați

Perioada: decembrie 2005 - noiembrie 2006
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Parteneri: Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcția de Asistență Comunitară, Centrul Medical Providența  
Finanțatori: Uniunea Europeană, Consiliul Județean Iași, Centrul Medical Providența  

5.3 Dezvoltarea serviciilor specializate de îngrijire la domiciliu a varstnicilor din Municipiul Iaşi (PIN 6)

Perioada: octombrie 2006 – octombrie 2008
Aplicant: Fundația Solidaritate și Speranță
Partener: Direcția de Asistență Comunitară a Primăriei Municipiului Iași
Finanțatori: Ministerul Muncii Familiei și Egalității de Șanse

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC