Ajuta FSS

Asistenţă Educaţională şi educaţie remedială cu programe “şcoală după şcoală”

 „Asistență educațională și educație remedială cu programe „Școală după școală” și educație de tip „A doua șansă” pentru prevenirea și corectarea abandonului școlar la elevi și diversificarea serviciilor pentru părinți/tutori în zone foste industrializate și în mediul rural. EDU_ 2R POSDRU/181/2.2/S/151574 “ proiectul este finanțat prin Axa Prioritară 2.2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.2. „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Baia Mare

Parteneri: Asociația Filantropică “Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Cotnari, județul Iași, „Fundația Solidaritate și Speranță”din Municipiul Iași, Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Movileni, județul Iași și “Liceul de Arte Haricleea Darclee” din Brăila.

Proiectul are în vedere sprijinirea prevenirii abandonului şcolar și/sau eliminarea/atenuarea efectelor părăsirii timpurii a şcolii, consiliere şi programe de educaţie parentală, care să crească gradul de conştientizare al părinţilor cu privire la rolul important pe care îl joacă în educaţia copiilor lor.

Obiectivul general

Dezvoltarea de programe de asistență educațională și sprijin pentru 250 de elevi și educație remedială, inclusiv de tip „Școală după școală” sau asistență prin activități flexibile pentru reintegrare în educație de tip „A doua șansă”, pentru 75 de persoane care au părăsit timpuriu școala și au sub 18 ani precum și diversificarea serviciilor pentru 200 de părinți pentru prevenirea abandonului școlar și reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala în zone foste industrializate, preponderent din mediul rural.

Grupul ţintă

este format din 525 persoane, din care 250 elevi, 200 părinţi şi 75 de copii pentru programul „A doua şansă“.

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate servicii de asistenţă educaţională a şcolii din trei regiuni (nord-vest, nord-est, sud-est).
Astfel, fiecare elev participant va beneficia de următoarele facilităţi: asistenţă educaţională; o subvenţie de 250 lei/lună timp de  şase luni; un set educaţional (ghiozdan, rechizite, accesorii educaţionale) în valoare de 800 lei/elev; o masă în cadrul fiecărei întâlniri de lucru; transport, în cazul în care se impune, prin închirierea unor microbuze şcolare.
De asemenea, vor fi diversificate serviciile de consiliere, inclusiv prin programe de educaţie parentală în trei regiuni (nord-vest, nord-est, sud-est), vor fi furnizate activităţi de tipul „Şcoala după şcoală“, în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, timp de şase luni pentru 75 persoane din grupul ţintă.
Vor fi furnizate activităţi de asistenţă pentru reluarea şi recuperarea educaţiei pentru a accesa programe de tip „A doua şansă“ prin pachete care, timp de şase luni, urmăresc dezvoltarea abilităţilor personale şi dobândirea unor competenţe de bază.

În cadrul proiectului vor avea loc şi activităţi de dezvoltare a unor abilităţi de tipul „Şcoala de vară/duminică“ şi de educaţie remedială (detectarea lacunelor în pregătire, orientare psihologică) timp de patru luni pentru 120 persoane din grupul ţintă care au domiciliul sau reşedinţa în comunităţi din zone izolate, lipsite de mijloace de comunicaţii sau cu infrastructură slab dezvoltată.
 

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC