Ajuta FSS

DESPRE NOI

Fundația a primit statutul de Utilitate Publică din partea Guvernului României, prin Hotărârea publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 42/3.05.2022 

 

” În momentele de cumpănă ale vieții, în vremuri de criză morală și materială, în clipele de frământare în suflete, între oameni și neamuri, omul este chemat să alerge la Tatăl său – Dumnezeu, la mama sa – Biserica. În Biserică, el primește putere și curaj pentru a nu se lăsa doborât de mulțimea fulgerelor care cad asupra sa, de intensitatea furtunii abătute peste sufletul și trupul său, peste cei dragi, peste țară și lume.”

IPS Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Înființarea Fundației Solidaritate și Speranță a venit din dorința de a fi alături de persoanele nevoiașe prin sprijinirea lor materială și spirituală, ajutându-i să își croiască o lume mai frumoasă și fără ostilitățile vieții.

Suntem o organizație nonguvernamentală și nonprofit, înființată la Iași, la 12 August 2002, sub binecuvântarea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aceea vreme Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Am reuşit să ne dezvoltăm activităţi social-filantropice, care vin în sprijinul multor categorii de persoane aflate în situaţii de risc: de la vârstnici rămaşi fără sprijinul familiei sau societăţii, persoane cu handicap sau boli grave, copii sau adolescenţi proveniţi din familii nevoiaşe, până la persoane dependente de alcool şi alte droguri.

Omul prin contemplarea problemelor lumii poate să ajungă la înțelegerea faptului că din inimă pornesc sentimente nobile de iubire față de semeni....astfel plecând de la această premisă fundația își propune să concretizeze cât mai multe idealuri creștine ale filantropiei și comuniunii.

”Evanghelia ne arată că în toți oamenii suferinzi și singuri se ascunde tainic Hristos Cel Care vine către noi și așteaptă răspunsul sau fapta iubirii noastre, iar în toți slujitorii iubirii Lui smerite și milostive se arată discret Hristos Cel Care Se dăruiește și altora. De ce?Pentru ca să ne atragă și pe noi în iubirea Sa pentru toți oamenii. Ca să ne învețe că numai cine dăruiește și se dăruiește altora trăiește cu adevărat și poate fi el însuși, ca ființă în comuniune, neînstrăinat și nemicșorat cu sufletul...”

PF Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Principiile pe care se bazează Fundația Solidaritate și Speranță sunt:

-  Respectul pentru viață și pentru persoana umană;
-  Nediscriminarea;
-  Transparența;
-  Dezvoltarea durabilă.

Obiectivele fundației unanitare din Iași sunt de a crea o lume mai bună pentru cei aflați în situații dificile, pentru persoanele care provin din medii defavorizate;
 

MISIUNE

Activitatea filantropică a Fundației Solidaritate și Speranță din Iași se împlinește prin intermediul centrelor sale acreditate conform normelor în vigoare, specializate în soluționarea problemelor specifice ale beneficiarilor, oferind servicii sociale de înaltă calitate, la standarde europene.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC