Ajuta FSS

DEPARTAMENT CONTINUITATE SI SUSTENABILITATE PROIECTE

 

Pe parcursul anului 2016 au fost susţinute activităţi de continuitate şi sustenabilitate pentru proiectele europene POSDRU finalizate în anul 2015 după cum urmează:
  1. „Credem în viitorul tău! – Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”, POSDRU/181/2.2/S/153962. Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Aplicant. Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 20 beneficiari (copii) ai activităţilor de tip şcoală după şcoală înscrişi în centrul de zi Sf Stelian, acreditat de Ministerul Muncii, 100 de beneficiari (copii) ai activităţilor de tip şcoală de sâmbătă. În data de 17 Mai 2016 s-a organizat o dezbatere publică pe tema „Abandonul şcolar: de la conştientizare la soluţii administrative” la care au participat 38 persoane, reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii şi competenţă în domeniul educaţional.
  2. “Asistenţă Educaţională şi educaţie remedială cu programe “şcoală după şcoală” şi educaţie de tip “a doua şansă” pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversifcarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural. EDU-2R”, POSDRU/181/2.2/S/151574, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Partener. Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 20 beneficiari (părinţi) ai activităţilor de educaţie parentală.
  3. “SPUNE STOP INACTIVITĂȚII!”, POSDRU/125/5.1/S/131155, implementat în 2014 - 2015, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Aplicant. Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 10 beneficiari ai activităţilor de formare profesională – curs de calificare „Ingrijitoare bătrâni la domiciliu”, consiliere şi orientare în carieră şi consiliere psihologică.
  4. ”Oportunități de ocupare în mediul rural”, POSDRU/184/5.2/S/153383, implementat în 2015, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Aplicant. Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 10 beneficiari ai activităţilor de formare profesională – curs de calificare „Lucrător în comerţ”, consiliere şi orientare în carieră şi consiliere psihologică.
  5. „Pași spre incluziunea socială prin dezvoltarea economiei sociale”, POSDRU/173/6.1/S/148909, implementat în 2015, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Aplicant. Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 10 beneficiari ai activităţilor de formare profesională – curs de iniţiere „Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – competenţe sociale şi civice”, consiliere şi orientare în carieră şi consiliere psihologică.
  6. „Centrele de Incluziune Sociala - oportunitate pentru facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile”, POSDRU/96/6.2/S/61237, perioada de implementare 2010 – 2013, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a avut rol de Partener. – Grup ţintă perioada de sustenabilitate 2016: 6 beneficiari ai activităţilor de consiliere şi orientare în carieră şi evaluare psihologică.

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC