Ajuta FSS

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SFÂNTUL STELIAN

Istoric: Centrul de zi Sfântul Stelian aparţinând Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă din Iaşi funcţionează fără întrerupere din anul 2015 cu acreditare din anul 2016 potrivit deciziei nr 673/20.09.2016 şi Certificatul de Acreditare Seria LF Nr. 0001924 din 20.09.2016.
Centrul de zi Sfântul Stelian oferă sprijin pentru 20 de copii defavorizați social, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, care au domiciliul atât în Municipiul Iași cât și în localitățile rurale de pe raza județului. Se urmărește evitarea abandonului școlar și a celui familial, în rândul copiilor proveniți din familii vulnerabile din punct de vedere socio-economic.
Centrul vine în întâmpinarea unei serii de probleme cu care copiii din Municipiul Iași şi din localităţi limitrofe se confruntă: dezorganizare familială, situaţii socio-materiale precare, lipsa unei locuinţe, disfuncţii relaţionale cauzate de divorţul părinților, alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale, victime ale violenței în familie, părinţi plecaţi în străinătate.
Sărăcia și lipsa accesului la servicii de protecție socială cu care se confruntă copii și familiile lor își pun amprenta în mod negativ asupra participării școlare a copiilor.
Numărul de persoane asistate: 20 persoane/lună;
 
 Serviciile de asistenţă socială acordate:
- servicii de evaluare şi intervenţie socială (anchete sociale, identificarea nevoilor, stabilirea tipurilor de intervenţie, monitorizarea cazurilor);
- servicii de îngrijire şi supraveghere într-un cadru organizat;
- servicii de reabilitare/recuperare psiho-emoţională şi comportamentală a copiilor: ludoterapie, meloterapie, art-terapie, euritmie;
- servicii de socializare şi de petrecere a timpului liber;
- servicii de evaluare psihologică, consiliere şi suport psiho-afectiv pentru copii;
- servicii de consiliere și sprijin pentru părinți.
 
Criterii de selecţionare a persoanelor asistate:
 • - Sunt elevi din clasa 0 până în clasa a VIII-a;
 • - Situație materială precară (condiții de locuit necorespunzătoare, fără locuință, fără bunuri care să acopere nevoile personale);
 • - Venit/membru de familie mai mic de 600 lei/lună;
 • - Provin din familii dezorganizate;
 • - Sunt victime ale violenței manifestată în familie;
 • - Se află în grija unor alte persoane decât părinții (bunici, frați mai mari, alte rude, asistent maternal, alte persoane).
 
Descrierea  pe scurt a principalelor activităţi ale Centrului de zi Sfântul Stelian:
 
1. Evaluarea socială, stabilirea tipului de intervenţie; monitorizarea cazurilor
Pentru admiterea în centru este necesară o evaluare a cazului. Evaluarea cazurilor se realizează la domiciliul beneficiarilor şi presupune efectuarea anchetei sociale, cu identificarea nevoilor personale şi familiale. La admiterea în centrul se încheie un contract de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului.
 
2. Activităţi de îngrijire şi supraveghere într-un cadru organizat
Pe parcursul orelor petrecute în centru, de luni până vineri, copiilor le sunt asigurate următoarele nevoi de bază: de hrană, prin oferirea unui prânz cald, de îngrijirepersonală,prin sprijinul acordat pentru menţinerea igienei corporale, de adăpost şi siguranţă, prin asigurarea unui mediu securizant pentru copii şi prin supravegherea continuă a acestora, realizată de către echipa centrului. Meniurile asigură o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic (unde este cazul) şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.
 
3. Activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
Copiii înscrişi beneficiază de activităţi recreative şi de socializare care îi ajută să îşi menţină echilibrul psihic şi fizic necesar dezvoltării lor armonioase. Copiii beneficiază de timp liber, în care se pot relaxa, participând la activităţi de recreere şi socializare, individuale sau de grup, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi opţiunilor personale.
 
4. Activităţi  de reabilitare/recuperare psiho-emoţională şi comportamentală: ludoterapie, meloterapie, art-terapie, euritmie:
 
- Ludoterapia are meritul de a asigura un spațiu - atât locativ, cât și emoțional - sigur și confortabil pentru copii. Jocul este o activitate familiară copiilor și îi face să se simtă relaxați şi în siguranţă;
- Art-terapia utilizează toate formele expresive: pictura, muzica, literatura, poezia, teatrul și dansul ca mijloace de punere în valoare și îmbogățire a personalității fiecăruia, ajutându-l să exprime emoțiile profunde și dificultățile pe care le întâmpină sau pur și simplu să se dezvolte armonios;
- Meloterapia utilizează toate fațetele muzicii (cântat, improvizat, ritm, scriere de povești, mișcare și sunet, discuții), pentru a ajuta copilul din centru să depășească anumite greutăți, pentru a-și păstra sănătatea și îmbunătăți calitatea vieții, pentru a-și dezvolta nivelul de funcționare pe diverse arii, precum funcții cognitive, abilități motrice, dezvoltare emoțională și afectivă, comportament și abilități sociale;
- Terapia prin mişcareşi muzică (euritmia)- Terapia prin mişcare şi muzicăeste o terapie creativă şi expresivă, care-i permite copilului să ajungă la o înţelegere mai cuprinzătoare, mai bogată a propriei persoane şi a lumii exterioare. Mediul terapeutic face posibilă explorarea diferitelor situaţii şi emoţii, contribuind la creşterea încrederii în sine, la îmbogăţirea imaginii de sine şi la dezvoltarea abilităţilor de integrare socială.
 
5. Activităţi instructiv-educative non-formale şi informale;
Activitățile instructiv-educative non-formale şi informale se desfășoară individual sau în grup, tinând cont de vârsta copiilor, de potenţialul şi talentele lor şi se pot grupa astfel:
 • - evenimente socio-culturale (serbări, concerte caritabile);
 • - concursuri şi olimpiade;
 • - activităţi administrative (gestionarea resurselor, activități de auto-gospodărire în centru, etc.);
 • - activităţi ecologice, de stimulare a respectului faţă de natură (curăţenie în parcul de joacă şi în împrejurimile acestuia);
 • - învăţarea bunelor maniere (învățarea corectă a comportamentuluilamasă, reguli de comportament în diferite situaţii, jocuri de rol);
 • - participarea la slujbe religioase.
 
6. Evaluare psihologică, consiliere şi suport psiho-afectiv pentru copii;
Evaluarea psihologică are scopul de a identifica particularitățile fiecărui copil şi problemele cu care se confruntă fiecare copil. Consilierea psihologică este reuşită atunci când copiii îşi dezvăluie problemele pe care le au în familie şi factorii ce le influenţează negativ traiul de zi cu zi. Explorăm relaţia dintre părinţi şi copii, care sunt cei ce riscă să fie separaţi de părinţi, care sunt victime ale violenţei în familie, sau care riscă să moştenească viciile părinţilor (consum de alcool, fumat, comportament/limbaj violent).
Toți copiii beneficiază de consiliere psihologică individuală. Numărul ședințelor de consiliere psihologică variază de la un copil la altul în funcție de cerere, situația acestuia, de gravitatea problemelor și a nevoilor pe care psihologul le identifică.
                
7. Consiliere şi suport pentru părinţi/reprezentanţi legali;
Părinţii beneficiază de consiliere parentală şi psihologică la cerere, sau dacă personalul de specialitate consideră necesar. Există un program afişat cu zilele şi orele în care se desfăşoară activitatea de consiliere. În fiecare an se efectuează 2 întâlniri în cadrul programului Școala Părinților.
Părinţii sunt implicaţi activ în activităţile desfăşurate cu copiii în centru, fiind invitaţi la toate evenimentele organizate de către fundaţie, la care participă şi copiii lor.
Părinții/reprezentanții legali sunt sprijiniţi din punct de vedere material, în funcţie de posibilităţile identificate și facilităm accesul şi spre alte servicii din comunitate.
 
8. Activități de orientare școlară și profesională;
În cadrul Centrului de zi Sfântul Stelian există un program de orientare școlară și profesională realizat de psiholog. Lunar psihologul organizează ședințe de grup de orientare școlară și profesională. Copiii se află în perioada căutării identităţii lor şi a locului lor în această lume. Aceștia au nevoie nu de cineva care sa gândească pentru ei, ci de cineva  care să-i ajute să se cunoască pe sine şi să releve multiplele căi ce pot fi urmate în viaţă.
Scopul acestor activități în cadrul centrului este de a conduce către definirea identităţii beneficiarilor şi de a-i abilita pentru a face opţiuni şi a lua decizii care vor conduce către integrarea armonioasă în lumea din care face parte.
Beneficiari(2019): 39 beneficiari, cu finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 34/1998;

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC