Ajuta FSS

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII MIA CASA INCULEŢ

Istoric: Centrul de zi pentru copii Mia Casa Inculeţ Bîrnova, proiect implementat de către Fundaţia Solidaritate şi Speranţă în parteneriat cu Fundaţia Mia Casa Norvegia şi Consiliul Local Bîrnova are drept scop dezvoltarea sistemului de servicii de asistenţă socială primară şi specializată a familiilor şi copiilor aflaţi în situaţie de risc din zona Bîrnova. Deschiderea centrului de zi pentru copii  Mia Casa Inculeț  a vut loc în data de 21 aprilie 2009, acest moment fiind marcat de prezenţa Inalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Scop: Principalul nostru scop este să acordăm beneficiarilor, care sunt în număr de 27, sprijin în deprinderea unor abilităţi generale şi specifice menite să îi aducă pe aceştia la standardele calitative ale unei vieţi normale comparabile cu ale copiilor proveniţi din familii echilibrate afectiv şi economic. De asemenea, încercăm să impiedicăm separarea copiilor de părinţi şi să oferim sprijin pentru ce cei care au parte de violenţă fizică şi psihică în familie.
Grupul țintă:
- Copiii ce sunt în risc de separare de părinți;
- Copiii ce sunt sunt victime ale violenței în familie;
- Copiii ce riscă să devină pe viitor dependenţi de alcool şi ţigări luând modelul din familie;
- Copiii ce provin din familii cu o situaţie financiară precară;

Activități:
Terapie ocupaţională:
Activităţile de mai jos sunt practice şi dau copiilor posibilitatea de a-şi folosi şi descoperi abilităţile pe care le au.  Majoritatea dintre beneficiari  dispun de pământ însă părinţii din neştiinţă sau din comoditate nu îl lucrează deşi acesta ar fi o sursă sigura de hrană pentru întreaga familie.
Pornind de la această idee şi profitând de terenul de care dispunem avem programate cât mai multe activităţi de gospodărie  prin care copiii să inveţe cum să îşi folosească resursele şi să transmită mai departe această abilitate.
Un alt avantaj este încrederea în sine ce va creşte în rândul celor ce sunt victime ale violenţei în familie de multe ori motivul invocat de către părinţi fiind acela că, copilul nu ştie nimic şi nu va ajunge nimic în viaţă.
Aşadar aceştia la centru işi realizează fiecare propria muncă din care se culeg roade pe care de multe ori au şansa să le ducă acasă arătându-le părinţilor cât de capabili sunt. Principalele activităţi ce îndeplinesc toate aceste avantaje ale terapiei ocupaţionale sunt:
- Activităţi de artă culinară;
- Implicarea în activităţi administrative;
- Incurajarea şi menţinerea ordinii şi a bunei organizări în tot ce fac beneficiarii şi angajaţii noştri;
- Activităţi de grădinărit.( Am infiinţat Grădina Copilariei pe terenul pe care îl dispunem. În acest fel fiecare copil îşi plantează propriile legume de care are grijă toată vara. Toamna aceştia îşi culeg rodul efortului pe care l-au depus iar satisfacţia este enormă).
- Croitorie şi lucru de mână. Copiii au deprins atât de bine arta croitoritului incât la serbări aceştia işi pregătesc singuri costumele.
- Activităţi ecologice prin care să încurajăm respectul faţă de natură ( plantarea de flori în jurul centrului, curaţenie în parcul de joacă şi în împrejurimile acestuia etc
- Bune maniere (inclusiv maniere la masa)
- Participarea la slujbe religioase – ii ajută pe copii să îşi găsească liniştea interioară şi le da forţă ştiind că Dumnezeu ii ajută pe cei care cred în El.
Consilierea psihologică şi psihopedagogică a copiilor:
- Descoperirea trăsăturilor specifice şi a problemelor prin teste psihologice - pentru a confirma categoria de beneficari în care înscrie fiecare copil în parte, am apelat la partea psihologică prin care copiii îşi dezvăluie cu uşurinţă  problemele pe care le au acasă, ce anume le îngreunează traiul de zi cu zi. Mai mult decât descoperim relaţia dintre părinţi şi copii: care sunt cei ce riscă să fie separaţi de părinţi, care sunt victime ale violenţei în familie sau care riscă să mosteneaşcă viciile părinţilor ( alcool, fumat).
- Orientarea activităţilor spre  teatru, desen şi pictură, dans, aerobic şi alte sporturi - copiii beneficiari din centrul nostru provin din familii defavorizate, sunt victime ale violenţei în familie, au probleme financiare deosebite fiind afectate în mod direct dezvoltarea şi evoluţia lor pe tot parcurul vieţii. Aceşti copii sunt agresivi, au un comportament vulnerabil,  au o nutriţie precară, de aceea noi prin activităţile desfăşurate în centru ( consiliere individuală, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, educarea pentru sănătate, consilierea părinţilor art terapia) intervenim   şi le oferim un mediu afectiv care să îi ajute în dezvoltarea personală.
- Această activitate are  ca scop  suportul şi recuperarea copiilor pe plan psihologic şi sentimental precum şi dezvoltarea personalităţii copiilor.
- Corectarea anumitor comportamente care afectează integrarea socială şi şcolară a copiilor;
Prevenirea abandonului școlar:
- Efectuareatemelorpentruacasă;
- Învătarealecțiilorpentrușcoală;
- Efectuarea de activitățimenitesăsubliniezeatractivitateașcoliiși a învățării continue;
- Implicareacopiilor in activități de învățareinformalămenitesă le sporeascăculturagenerală;
- Organizarea de jocuri cu reguli care pot eficientizainserțiaviitorului adult însocietate;
- Învățarea de poeziișirolurimenitesă le stimulezeactivitateamnezică;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale copiilor;
Activităţile de mai jos ajută copiii să se integreze în societate, să nu se mai simtă marginalizaţi sau inferiori celorlalţi. De aceea activităţile sunt focalizate pe cât mai multe ieşiri în afara centrului şi a comunei  şi intarea în contact cu diferite categorii de oameni. Urmărim ca aceste activităţi să îi ajute pe viitor să nu mai prezinte dificultăţi de integrare socială.
- Organizarea de discuţii pe diferite teme (cercuri tematice);
- Implicarea beneficiarilor în activităţi ce presupun contactul cu persoane (elevi, studenţi, adulţi) provenind din medii socio-culturale diferite (români sau alte ţări, cu aceeaşi vârstă sau din alte categorii, cu diferite rezultate şcolare, abilităţi de pe diverse trepte economice);
- Vizitarea diferitelor puncte turistice şi religioase de interes cultural şi spiritual;
- Organizarea de excursii şi schimburi de experienţă;Organizăm activităţi în comun cu şcoala, poliţia şi dispensarul local, precum şi alte şcoli şi instituţii de la nivel judeţean (pompierii, alte şcoli din judeţ, etc.);
- Efectuarea de activităţi menite să sublinieze atractivitatea şcolii şi a învăţării continue;
- Implicarea copiilor în activităţi de învăţare informală menite să le sporească cultura generală;
- Organizarea de jocuri cu reguli care pot eficientiza inserţia viitorului adult în societate;
- Învăţarea de poezii şi roluri menite să le stimuleze activitatea memo-tehnica.
Educarea pentru sănătate:
- Oferim o masa caldă la prânz şi un supliment alimentar la ora 16  mulţi dintre beneficiarii noştri prezintă probleme de sănătatea datorită lipsei hranei. Majoritatatea dintre ei au recunoscut că singura masă pe care o servesc este cea de la centru.
- Copiii au posibilitatea să facă duş şi să îşi spele hainele la maşina centrului deoarece se simte o mare  lipsă a igienei.  Am descoperit acest lucru şi în urma vizitelor pe care le-am făcut la casele beneficiarilor. Părinţii nu au grijă de igiena căminului, a lor personală sau a copiilor.
- Învăţăm şi încurajăm igiena personală, copiii au program în fiecare zi de spălat pe dinţi, fac duş şi îşi spală hainele la maşina centrului pe care o avem în dotare.
- Învaţăm despre nutriţie şi igiena;
- Învăţăm despre propriile noastre corpuri, despre cum trebuiesc întreţinute şi îngrijite;
Consilierea părinţilor:
Schimbarea modului de viaţă a copiilor nu este în toatalitate eficientă deoarece aceştia se intorc in mediul unde nu au primit nici o educaţie şi işi păstrează foarte greu educaţia primită la centru. Pentru a stopa pe cât posibil acest aspect este necesară şi intervenţia asupra părinţilor.
- Participarea la activităţi de consiliere parentală;
- Monitorizarea părinţilor în ce priveşte comportamentul acestora în raport cu copii pentru a diminua şi a elimina violenţa fizică şi psihică;
- Încurajarea comunicării părinte-copil prin participarea la cercuri tematice comune- pentru ca violenţa să se diminueze părintele trebuie să observe în persoana copilului puncte pozitive.
- Implicarea părinţilor activ în viaţa şi activităţile copiilor lor.
Beneficiari(2019):  33 beneficiari cu finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 34/1998;
Responsabil: Cornelia Stoleru

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC