Ajuta FSS

- CENTRUL DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE „SFÂNTA CUVIOASĂ TEODORA DE LA SIHLA”

Istoric: Înfiinţat în anul 2019 prin Proiectul european „Oportunități pentru bătrânii comunităților din Județul Iași” de Fundaţia Solidaritate si Speranţă (lider) în parteneriat cu Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Iași, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Descriere activitate: Activități de prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrarea/reintergrare socială, terapii ocupaționale – activițăti practice/lucrative, art-terapie (teatru, dans, muzică - audiții muzicale și interpretare piese, pictură), ludoterapie/jocuri de grup (scrabble, șah, table, rummy, jocuri distractive) etc. Beneficiarilor li se asigură zilnic, de luni pana vineri, un prânz cald.

Activităţi desfășurate în Centrul de zi:
• Activități de prevenire a marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrarea/reintergrarea socială;
• Terapii ocupaționale – activități practice/lucrative;
• Meloterapia – se ascultă la alegere muzică simfonică, muzică de operă și operetă, muzică tradițională, romanțe etc; precum și posibilitatea de a cânta karaoke, de a cânta la pian, ceea ce contribuie la crearea unei atmosfere distinse;
• Ludoterapie/ jocuri de grup (scrabble, șah, table, rummy, jocuri distractive);
• Activități informative (citire presă, cărți, reviste, urmărire programe radio sau TV);
• Grupuri de discuții tematice: teme medicale, sociale, culturale, duhovnicești, cu / fără invitați;
• Activități de socializare și de petrecere a timpului liber (sărbătorirea zilelor de naștere și a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, excursii, vizionare de spectacole, vizite la diverse instituții, serate dansante și participare la acțiuni mediatice).
Servicii de informare și consiliere socială:
• Activități de consiliere socială;
• Activități de informare cu privire la drepturi sociale, oportunități de implicare socială (de participare activă la viața comunității); inclusiv de reintegrare pe piața muncii etc.
Programe de recuperare/reabilitare funcţională
Servicii de recuperare/reabilitare psihică:
• Consiliere psihologică;
• Psihoterapie și antrenament cognitiv (de grup sau individual);
• Servicii de menținere și/sau de recuperare / reabilitare fizică (serviciu externalizat);
• Activități de kinetoterapie;
• Gimnastică medicală și de întreținere;
• Masaj terapeutic;
• Consultații și tratamente medicale, în funcție de nevoile beneficiarilor;
• Servicii de prevenție și diagnostic;
• Asigurarea mesei beneficiarilor.
Beneficiarilor li se asigură zilnic de luni până vineri un prânz cald.
Beneficiari: Persoane vârstnice din Municipiul Iași, care au peste 65 de ani
Beneficiari (2019): 30 beneficiari cu finanțare de la UE, în cadrul proiectului.

Responsabil: Iulia Surugiu, Tel: 0744.747.003

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC