Ajuta FSS

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ LA DOMICILIU SFÂNTA ANA

Fundația Solidaritate și Speranță este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii specializate de îngrijire la domiciliu din comunitate, încă din anul 2004.
     
Pot beneficia de serviciile centrului persoane care sunt imobilizate la pat sau greu deplasabile, care suferă de afecţiuni ce necesită tratament la domiciliu.
Pentru a beneficia de serviciile centrului este necesară o solicitare verbală sau prin cerere scrisă, făcută de către pacient sau de către aparținători.

Serviciile de îngrijire se acordă conform planului individualizat de îngrijire la domiciliu, realizat pe baza planului individual de intervenție şi pe baza recomandării medicului specialist.

a) servicii de kinetoterapie, fizioterapie şi masaj terapeutic.
b) servicii de îngrijire medicală: admnistrarea tratamentelor p.o., injectabile şi perfuzabile, pansarea plăgilor postoperatorii sau a escarelor de decubit, monitorizarea parametrilor fiziologici  la domiciliu.
 

În prezent, echipa acestui centru  este formată din 6 persoane:
- 3 asistente medicale
- 1 kinetoterapeut
- 1 medic.
 

Raport anual 2015

Pe parcursul anului 2015 s-au raportat 110 decizii acordate unui număr de 110 persoane, acestea beneficind de 10 - 20 zile de îngrijire medicală la domiciliu prin tratamente medicale (tratamente injectabile, perfuzii intra venoase, administrarea medicamentelor, pansamente, etc), manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare și pulmonare. De aseamenea majoritatea persoanelor îngrijite au neficiat de ședințe de kinetoterapie, masaj terapeutic și scutece.

 

Parteneriate: UMF „Gr. T. Popa” Iaşi – Facultatea de Bioinginerie Medicală și Direcția de Asistență Comunitară
Solicitările se pot face:

- direct la sediul fundației prin completarea unei cereri de includere în program
- prin telefon la nr. 0746 357 293

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC