Ajuta FSS

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, MEDIEREA MUNCII, CONSILIERE ȘI ORINTARE ÎN CARIERĂ

    Informarea profesională:

 Presupune oferirea de informații referitoare la locurile de muncă vacante, evoluția pieții muncii, posibilități de participare la programe de formare profesională.

   Consilierea profesională:

 Se realizează între consilier și consiliat și presupune furnizarea unor informații privind legislația muncii, stabilirea profilului psihoprofesional al persoanei în căutarea unui loc de muncă, orientarea în identificarea unui loc de muncă, însușirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă.

    Vor avea loc exerciții de prezentare a propriei persoane, de exersare a comunicării verbale/nonverbale, exersarea deprinderilor de comunicare. Procedeele folosite vor ajuta la creșterea a stimei de sine, la dobândirea a siguranței și autonomiei, respectiv dezvoltarea personală.
Scopul consilierii și orientării profesionale este de a-i sprijini pe beneficiarii să învețe să ia decizii corecte legate de viitorul lor profesional astfel încât să fie capabili să recunoască și să coreleze propriile preocupări şi abilităţi cu oportunităţile de angajare.

Serviciile de informare, consiliere și orientare profesională constau în:

- Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
- Stabilirea obiectivelor de urmărit, identificarea problemei care va face obiectul procesului de consiliere, conștientizarea problemei, stabilirea cauzelor și ameliorarea lor;
- Instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;
- Furnizarea unui minim de cunoștințe despre legislația muncii privind drepturile și îndatoririle angajatului;
- Studierea ofertelor de pe piața muncii din localitățile de rezidența și prezentarea acestora.

Medierea muncii

Medierea pe piața muncii reprezintă activitatea prin care se realizează legătura dintre cererea și oferta de pe piața muncii, mai exact legătura dintre angajatori și solicitanții de locuri de muncă vacante.
Piața muncii este într-o continuă schimbare astfel încât trebuie făcută o legătură cât mai concretă, rapidă și eficientă, între eventualii angajați și potențialii angajatori.
Dezvoltarea internetului ca resursă de informații a creat posibilitatea unei medieri rapide între angajați și angajatori, indiferent de distanța dintre aceștia.

Serviciile de medierea muncii constau în:

- Furnizarea de informații cu privire la locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a lor;
- Medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă;
- Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite pe piață și în concordanță cu pregătirea, experiența și interesele acestora.

Raport anul 2016
Pe parcurs, în cadrul centrului au fost autorizate 16 cursuri de formare profesională.
În anul 2016 s-au desfășurat:
-curs de specializare operator introducere date și prelucrare date;
-curs de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
-curs de calificare Lucrător în comerț;
-curs de inițiere Competențe cheie, comune  mai multor ocupații - competențe sociale și civice.
Pe parcurs, în cadrul centrului au fost autorizate 16 cursuri de formare profesională.
În anul 2016 s-au desfășurat:
curs de specializare operator introducere date și prelucrare date;
curs de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
curs de calificare Lucrător în comerț;
curs de inițiere Competențe cheie, comune  mai multor ocupații - competențe sociale și civice.
Pe parcurs, în cadrul centrului au fost autorizate 16 cursuri de formare profesională.
În anul 2016 s-au desfășurat:
curs de specializare operator introducere date și prelucrare date;
curs de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
curs de calificare Lucrător în comerț;
curs de inițiere Competențe cheie, comune  mai multor ocupații - competențe sociale și civice.

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC