Ajuta FSS

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL ȘI ALTE DROGURI SFÂNTUL NICOLAE

Istoricul Centrului de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri Sfântul Nicolae

S-a înfiinţat în anul 2004, în colaborare cu Primăria Iași, ca răspuns la problemele cauzate de consumul de alcool/droguri asupra persoanei consumatoare, asupra celor care trăiesc în preajma unui consumator, dar şi asupra întregii comunităţi. De atunci acest proiect a avut un număr de 32.300 de beneficiari direcți (dependenți, codependenți, deținuți, copii și tineri din școli și licee) și 3440 beneficiari indirecți (preoți, medici, asistenți sociali, cadre didactice).
 

Obiectivele generaleale Centrului de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri Sfântul Nicolae

- Prevenirea consumului de droguri şi a dependenţei de alcool;
- Asigurarea serviciilor de consiliere şi terapie pentru persoanele afectate direct (persoane dependente) şi indirect (membrii familiilor acestora) de boala alcoolismului sau dependentei de alte droguri;
- Creşterea nivelului de informare a comunităţii locale cu privire la alcoolism ca boală tratabilă.
 

Resurse umane:

- Personal calificat în domeniul asistenţei sociale specializat în intervenţia în sfera toxico-dependenţei;
- Personal cu altă calificare voluntar: psihologi, consilieri specializați în domeniul adicțiilor;
- Studenți voluntari.

Principalele activităţi desfășurate în cadrul Centrului de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri Sfântul Nicolae:
- activităţi educative cu caracter preventiv în şcoli, licee, centre de plasament, biserici (parohii), spitale şi penitenciar;
- servicii de evaluare psihologică, consiliere individuală și spirituală, terapie de grupprivind tratarea persoanelor dependente şi codependente de alcool şi alte droguri;
- organizarea de tabere terapeutice în mănăstiri pentru dependenţi şi co-dependenţi;
- servicii de socializare și petrecere a timpului liber;
- facilitarea integrării în grupurile de egali: Alcoolici Anonimi, Al-Anon, Jucători Anonimi, Fumători Anonimi;
- grup de rugăciune:„Acatistul Potirul Nesecat”;
- identificarea celor afectaţi de consumul de alcool şi droguri din centrele de detoxifiere, spitale, etc. şi trimiterea  lor către grupurile de suport, după externare.

Ce oferim:

 - Consiliere și terapie individuală și de grup strict confidențială;
 - Terapie ocupațională și ludo-terapie;
 - Evaluare psihologică;
 - Informații utile și sfat profesionist;
 - Literatură de specialitate;
 - Servicii de consiliere pentru alcoolici și membrii familiilor acestora;
 - Tabere terapeutice.
 

Raport anual 2015

Pe parcursul anului 2015 Centrul de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri Sfântul Nicolae a sprijinit un număr de 3.230 de beneficiari, dintre care fac parte persoane dependente de alcool/droguri, persoane codependente, elevi și cadre didactice din județul Iași cât și din alte județe.

În urma întregii activități desfășurate de acest Centru au rezultat:
-66 beneficiari ai programului de reabilitare din boala dependenței au fost susținuți din subveniția acordată conform Legii 34/1988;
-23 beneficiari ai programului de reabilitare din boala dependenței și a codependenței, au fost susținuți exclusiv din fonduri;
-13 persoane dintre beneficiarii programului de reabilitare au beneficiat de o tabără terapeutică care a avut scop recuperarea persoanelor dependente de alcool;
-560 de persoane din rândul elevilor din școli și licee au beneficiat de servicii de informare și prevenție cu privire la consumul de alcool și alte droguri;
-2581 persoane din cadrul proiectului Parteneriat de reintegrare și incluziune socială a oamenilor în nevoie - PRISON care au beneficiat de consiliere de grup și consiliere individuală.
 
În decursul perioadei ianuarie - decembrie 2015, s-au desfăşurat următoarele activităţi cu beneficiarii:
1. Activităţi de recuperare a persoanelor dependente şi a aparţinătorilor acestora. Integrarea în grupurile de suport.
2. Activităţi educaţionale pe tema recuperării din alcoolism.
3.  Servicii de educaţie pentru comunitate.
4. Activitate spirituală în slujba beneficiarilor: „Acatistul Potirul Nesecat al Maicii Domnului pentru izbăvirea din patima beției”.
 

Raport anual 2014

Pe parcursul anului 2014 Centrul de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguriSfântul Nicolae a susținut prin serviciile oferite un număr de 1518 beneficiari. Dintre aceștia putem enumera:    
- persoane dependente de alcool/droguri etc., din judeţul Iaşi şi din alte judeţe;
- persoane codependente (membri ai familiilor unde există o persoană dependentă: soţi/soţii, părinţi, copii, rude etc.);
- spitale, parohii şi biserici;
- elevi şi cadre didactice din şcoli şi licee din judeţul Iaşi şi din alte judeţe.
- profesionişti şi voluntari (asistenţi sociali, psihologi, profesori, studenţi etc.) care au dorit să se implice şi să se specializeze în problematica dependenţei.

În decursul perioadei ianuarie - decembrie 2014, s-au desfăşurat următoarele activităţi cu beneficiarii:
1. Activităţi de recuperare a persoanelor dependente şi a aparţinătorilor acestora. Integrarea în grupurile de suport.
2. Activităţi educaţionale pe tema recuperării din alcoolism.
3.  Servicii de educaţie pentru comunitate.
4. Activitate spirituală în slujba beneficiarilor: „Acatistul Potirul Nesecat al Maicii Domnului pentru izbăvirea din patima beției”.
 

Rezultate:

- 60 de beneficiari susținuți din subvenția acordată conform Legii 34\1998;
-  45 de persoane, beneficiari ai programului de reabilitare din boala dependenţei şi a codependenţei, susținuți exclusiv din fonduri proprii;
-  25 de persoane dintre beneficiarii programului de reabilitare au beneficiat de o tabără terapeutică organizată în incinta Mănăstirii Pângărați, din județul Neamț, pentru recuperarea persoanelor dependente de alcool şi a membrilor familiilor acestora;
- 74 de persoane au beneficiat de informare cu privire la boala dependenței și codependenței în urma activităților de prevenţie desfăşurate în cadrul Parohiilor;
- 443 de persoane cu nevoi speciale şi risc crescut de consum abuziv de alcool şi alte droguri au beneficiat de informare cu privire la boala dependenței și codependenței în urma activităților de prevenţie desfăşurate în cadrul Spitalelor;
- 882 de beneficiari ai activităţilor de prevenţie şi informare, din rândul elevilor din şcoli şi licee.
 

Date contact:
Mail: centrulsf.nicolae@yahoo.com
Telefon: 0232.220.548
Fax: 0232.271.228

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC