Ajuta FSS

CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE SFÂNTUL MINA

Prezentare:
Centrul de Asistență Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru persoane aflate în dificultate Sfântul Mina a debutat cu servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice, defavorizate din punct de vedere socio-economic, afectate de boli grave și fără sprijin din partea familiei. 
În acordarea serviciilor, Fundația Solidaritate și Speranță pune accentul pe abordarea integrată a fiecărui caz, atât din punct de vedere socio-medical, cât și psiho-afectiv și spiritual, urmărindu-se creșterea calității vieții în ansamblu a beneficiarilor, prevenirea agravării situației de dependență și menținerea autonomiei persoanei.
Tipuri de servicii:
• Servicii de îngrijire de bază: igienă corporală (parțială și totală), îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, igiena eliminărilor, transfer și mobilizare, prevenirea escarelor, deplasare în interior, comunicare;
• Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activități de menaj, companie, cumpărături, plata facturilor, sprijin pentru deplasări în exterior, spălare rufe, ridicarea biletelor de trimitere și a rețetelor medicale prescrise lunar de medicii de familie ai beneficiarilor, ridicarea rețetelor medicale speciale (Clinica Ghelerter), cumpărarea medicamentelor de la farmacii, facilitarea internării beneficiarilor în clinici de specialitate, asigurarea transportului beneficiarilor la deplasări în exterior.
• Consiliere socială și sprijin direct în obținerea unor drepturi sociale;
• Activități culturale și de socializare  – aniversarea zilelor de naștere, evenimente culturale, pelerinaje, colinde;
• Servicii de recuperare: fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic;
• Servicii medicale: tratamente medicale injectabile, perfuzabile și p.o., efectuarea de electrocardiograme, dozarea glicemiei, monitorizarea parametrilor funcționali, supravegherea administrării tratamentului p.o., pansarea rănilor și tratamentul escarelor, îngrijirea stomelor etc.
Parteneri: Facultatea de Educatie Fizică şi Sport; Centrul Diecezan „Caritas”, Fundaţia „Izvor”, Fundaţia „Păpădia” Iaşi.
Beneficiari: 20 beneficiari cu finanțare de la UE, în cadrul proiectului „Oportunități pentru bătrânii comunităților din județul Iași”, ID 127765;
Licențiă serviciu: LF/nr.5335/2018:
Responsabil: Cătălina Fădur

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC