Ajuta FSS

- CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU „CUVIOASA OLIMPIADA”, VĂRATEC

Înfiinţat în anul 2019 prin Proiectul european „RESPECT BĂTRÂNII! – Reducerea Excluziunii Sociale prin Promovarea și Eficientizarea Calității Tratamentului adresat Bătrânilor din localitățile Văratec, județul Neamț și Iași, județul Iași” în parteneriat cu Parohia Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare și Sfânt (lider), Parohia Sf. Sava și Fundația Solidaritate și Speranță. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Descriere activitate: îngrijire personală și suport în activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, kinetoterapie și masaj terapeutic, îngrijire medicală, informare, consiliere socială și psihologică, activități de socializare și petrecere a timpului liber, activități social-filantropice, servicii externalizate de recuperare medicală.

Angajați (2019): 5; Voluntari: 1;

Beneficiari (2019): 31 beneficiari, în cadrul proiectului cu finanțare europeană „RESPECT BĂTRÂNII – Reducerea excluziunii sociale prin promovarea și eficientizarea calității tratamentului adresat bătrânilor din localitățile Văratec, Județul Neamț și Iași, Județul Iași”, ID 127479;

Responsabil: Maică Stareţă Stavroforă Iosefina Giosanu

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC