Ajuta FSS

CANTINA SOCIALĂ SFÂNTUL SAVA

Istoric: Cantina socială Sf. Sava şi-a început activitatea în ianuarie 2003 şi a fost acreditată pentru prima dată ca furnizor de servicii sociale în 2006.
Descriere activitate: Cantina socială Sfântul Sava oferă o masă (prânz) caldă persoanelor aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de marginalizare/ excluziune socială. Aceste persoane nu dispun de resurse proprii (fizice, psihice, intelectuale, materiale, financiare) care să le acopere cel puţin nevoile de bază necesare unui trai decent şi nu beneficiază de o reţea de sprijin socio - afectivă care să suplinească lipsa resurselor proprii, prin urmare nu reuşesc să îşi asigure cheltuielile pentru întreţinerea zilnică şi de cele mai multe ori întâmpină dificultăţi în procurarea hranei. Asistență socială și suport prin oferirea unui prânz cald în incinta cantinei sau la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile, informare și consiliere socială sau/şi profesională.
Activităţi ce se desfăşoară în cadrul centrului: • anchete sociale, identificarea nevoilor şi elaborarea unor planuri de intervenţie individualizate; • servicii de consiliere socială în vederea reintegrării în viaţa socială activă a comunităţii a persoanelor marginalizate / excluse social; informare asupra situaţiilor de risc şi asupra drepturilor sociale; • orientarea şi facilitarea accesului la alte servicii specializate.
O particularitate a serviciilor oferite de Cantina Socială Sfântul Sava este aceea că, pentru persoanele care nu se pot deplasa pentru a servi masa în incinta cantinei (cum sunt persoanele afectate de boli cronice invalidante ori persoanele vârstnice cu stare de sănătate fizică şi / sau psihică precară), hrana este livrată la domiciliu.
Grupul țintă căruia se adresează serviciile Cantinei Sociale Sfântul Sava este format din: Copii şi adolescenţi proveniţi din familii defavorizate (familii numeroase, familii monoparentale, familii cu un părinte dependent de alcool şi/sau alte droguri, familii în care un părinte este cu dizabilitaţi), cu risc ridicat de abandon şcolar şi marginalizare socială. Bătrâni singuri şi cu venituri reduse, cu grad ridicat de dependenţă fizică şi psihică, fără sprijin din partea familiei. Persoane adulte încadrate în grad de handicap, aflate în imposibilitatea de a-şi procura / prepara singure hrana. Persoane fără adăpost.
Beneficiari(2019): 85 beneficiari, din care 70 persoane în dificultate cu finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 34/1998 și 15 persoane vârstnice cu finanțare de la UE, în cadrul proiectului „Oportunități pentru bătrânii comunităților din județul Iași”, ID 127765;
Parteneri: instituții publice de asistență socială, ONG-uri și instituții de învățământ
Responsabil: Gioconda Pancu, Tel: 0747.344.769
 
 
Beneficiari:: 85 beneficiari, din care 70 persoane în dificultate cu finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 34/1998 și 15 persoane vârstnice cu finanțare de la UE, în cadrul proiectului „Oportunități pentru bătrânii comunităților din județul Iași”, ID 127765;Responsabil:Gioconda Panc

Parteneri: instituții publice de asistență socială, ONG-uri și instituții de învățământ

Beneficiari:: 85 beneficiari, din care 70 persoane în dificultate cu finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 34/1998 și 15 persoane vârstnice cu finanțare de la UE, în cadrul proiectului „Oportunități pentru bătrânii comunităților din județul Iași”, ID 127765;
Responsabil: Gioconda Pancu

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC