Ajuta FSS

CANTINA SOCIALĂ SFÂNTUL SAVA

ISTORIC

Cantina socială Sf. Sava şi-a început activitatea în ianuarie 2003 şi a fost acreditată pentru prima dată ca furnizor de servicii sociale în 2006.
Cantina socială Sf. Sava prestează servicii gratuite persoanelor aflate în situaţii  economico - sociale sau medicale deosebite. Acest serviciu este conceput ca parte a unui serviciu de suport material în vederea reinserţiei sociale, a personelor marginalizate sau în cazul vârstnicilor ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei.
Cantina socială Sfântul Sava oferă o masă (prânz) caldă persoanelor aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de marginalizare/ excluziune socială. Aceste persoane nu dispun de resurse proprii (fizice, psihice, intelectuale, materiale, financiare) care să le acopere cel puţin nevoile de bază necesare unui trai decent şi nu beneficiază de o reţea de sprijin socio - afectivă care să suplinească lipsa resurselor proprii, prin urmare nu reuşesc să îşi asigure cheltuielile pentru întreţinerea zilnică şi de cele mai multe ori întâmpină dificultăţi în procurarea hranei.

SCOP

Scopul Cantinei sociale Sf Sava îl reprezintă creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate prin oferirea unui prânz cald zilnic, îmbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor defavorizate, prin asigurarea necesarului caloric şi proteic zilnic cât și stimularea solidarităţii  sociale.

OBIECTIVE

•    Consiliere, asistare şi îndrumare;
•    Oferirea unei mese zilnice;

GRUP ȚINTĂ

  Grupul țintă  căruia se adresează  serviciile Cantinei Sociale Sfântul Sava este format din:
- Copii  şi adolescenţi  ce provin din familii nevoiaşe, cărora nu le poate fi asigurată o alimentaţie corespunzătoare din lipsa resurselor financiare cauzate de şomaj sau boală.
         - copii proveniţi din familii defavorizate (familii numeroase, familii monoparentale, familii cu un părinte dependent de alcool şi/sau alte droguri, familii în care un părinte este persoană cu dizabilităţi), cu risc ridicat de abandon şcolar şi marginalizare socială;
          - probleme de sănătate la copii datorate carenţelor din alimentaţie, întârzieri în dezvoltarea fizică şi intelectuală a acestora, tulburări de comportament;
          - rezultate şcolare deosebit de slabe, risc ridicat de abandon şcolar;
          - grad ridicat de marginalizare socială;
          - risc de manifestare a delincvenţei juvenile.
- Bătrâni singuri şi cu venituri reduse, lipsa mijloacelor de subzistenţă (în unele cazuri sub pragul minim de sărăcie)
          -    grad ridicat de izolare fizică / socială;
          -    nivelul scăzut al veniturilor (pensii, salarii, ajutor social, alocaţii pentru copii);
          -    grad ridicat de dependenţă fizică şi psihică;
          -    lipsa sprijinului din partea familiei / aparţinătorilor;
          -    dependenţă de alcool sau alte droguri;
          -    stare de sănătate precară, apariţia unor complicaţii secundare, a unor afecţiuni cronice metabolice pe fondul unei alimentaţii deficitare;
          -    marginalizarea / izolarea persoanelor cu stare de sănătate precară (vârstnici, persoane cu boli cronice invalidante, persoane dependente şi copii acestora).
- Persoane fără adăpost
- Persoane depedente de alcool şi/ sau alte substanţe.

    O particularitate a serviciilor oferite de Cantina Socială Sfântul Sava este aceea că, pentru persoanele care nu se pot deplasa pentru a servi masa în incinta cantinei (cum sunt persoanele afectate de boli cronice invalidante ori persoanele vârstnice cu stare de sănătate fizică şi / sau psihică precară), hrana este livrată la domiciliu.

 

ACTIVITĂȚI

•    Identificarea beneficiarului;
•    Anchete sociale, identificarea nevoilor şi elaborarea unor planuri de intervenţie individualizate;
•    Asistenţă socială şi suport prin oferirea unui prânz cald zilnic gratuit;
•    Transport gratuit a porţiei de hrană la domiciliul beneficiarului (unde este cazul);
•    Consilierea şi informarea beneficiarilor dar şi îndrumarea spre alte instituţii abilitate în rezolvarea problemelor solicitate. Pentru a evita dependenţa de acest serviciu, vor fi căutate pentru fiecare caz în parte soluţii alternative:
•    Dezvoltarea capacităţii de auto- susţinere;
•    Apelarea la membrii familiei lărgite;
•    Consiliere profesională (ajutor în elaborarea CV-ului, pregătirea pentru interviu,...)
•    Orientarea şi facilitarea accesului la alte servicii specializate.

  Pentru a evita dependenţa de acest serviciu, vor fi căutate, în fiecare caz în parte, soluţii alternative:
     - dezvoltarea capacităţii de auto-susţinere;
     - apelarea la membrii familiei lărgite;
     - consiliere profesională (ajutor în elaborarea CV-ului, pregătirea pentru interviu, etc.).
 

Raport anual 2018

In anul 2018 Cantina socială Sfântul Sava a oferit unui numar de 69 de  persoane o masă caldă (prânz),  menținîndu-se un nr.constant de 50 de benefeciari zilnic persoanelor aflate în dificultate, defavorizate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de marginalizare / excluziune socială. 

 

MOTTO:  FLĂMÂND  AM FOST  ŞI  MI-AŢI  DAT  SĂ  MĂNÂNCGOL  AM FOST  ŞI M-AŢI  ÎMBRĂCAT

            

        

        

                                                                                
 

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC