Ajuta FSS

ANUNȚURI ACHIZIȚII

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o oferta pentru Servicii campanii de informare pentru grupul tintaCod CPV 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Contract de finanțare POCU/140/4/2/114817.

 

Descarcă Cerere ofertă Servicii campanii de informare pentru grupul tinta

 Descarcă Formulare campanii

 

............................................................................................................................................................................

 

ANULAT

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o oferta pentru Servicii campanii de informare pentru grupul tintaCod CPV 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Contract de finanțare POCU/140/4/2/114817.

 

Descarcă Cerere ofertă Servicii campanii de informare pentru grupul tinta

Descarcă Comunicare anulare proces

 

............................................................................................................................................................................

 

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru prestarea  unor Servicii organizare set de 3 workshopuri pe teme ca brevetare invenții, înregistrarea unei mărci, achiziții intra si extra-comunitare », Cod principal CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2), necesar a fi achiziționat în cadrul proiectului“Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est” POCU/82/3/7/104997.

 

Descarcă Cerere ofertă “Servicii organizare set de 3 workshopuri pe teme ca brevetare invenții, înregistrarea unei mărci, achiziții intra si extra-comunitare 

 

 

............................................................................................................................................................................

 

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o oferta pentru FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE(TONERE)Cod CPV 30125100-2 - Cartușe de toner necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Contract de finanțare POCU/140/4/2/114817.

 

Descarcă Cerere ofertă FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE(TONERE)

 

............................................................................................................................................................................

 

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o oferta pentru “Inchiriere spatii”- Cod CPV-70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile, in vederea derularii de activitati cu membrii grupului tinta din cadrul proiectului “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Contract de finanțare POCU/140/4/2/114817.
 

Descarcă Cerere ofertă “Inchiriere spatii

 

............................................................................................................................................................................
 
- Cerere ofertă pentru prestarea de “Servicii de leasing operaţional”- Cod CPV-34110000-1 - Autoturisme  necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893. 
 
Descarcă Cerere ofertă “Servicii de leasing operaţional
 
............................................................................................................................................................................
- Cerere ofertă Realizarea achiziției de alimente pentru prepararea mesei pentru 20 de copii, Cod CPV: 15800000-6 în cadrul Proiectului Șanse egale pentru toți copiii și tinerii!, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 77886/30.07.2018.


Descarcă Cerere ofertă “Realizarea achiziției de alimente pentru prepararea mesei pentru 20 de copii
 
............................................................................................................................................................................
 
 
- Cerere oferta “Materiale consumabile” - Cod CPV- 30192000-1,30196100-0, 30197220-4, 30199000-0,30197000-6, 30192133-2, 44424200-0, 30197210-1, 22830000-7, 30197320-5, 30197110-0, 30192130-1, 30197321-2, 30234400-2, 22852000-7, 39241200-5, 30197642-8, 30192920-6, 30234600-4, 30192910-3, 30197330-8, 30192121-5, 30199230-1, 22816300-630125100-2,  30124000-4, 30192125-3 în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893
 

Descarcă Cerere ofertă “Materiale consumabile”

 

............................................................................................................................................................................

 

- Cerere oferta “Servicii catering” - Cod CPV-55520000-1 în judetele Iasi, Neamt, Bacau în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893

 
Descarcă Cerere ofertă “Servicii catering”
 

............................................................................................................................................................................

 
-  Cerere oferta “Carburant auto furnizat pe bază de bonuri valorice” - CPV: 09000000-3  în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893
 

Descarcă Cerere ofertă “Carburant auto furnizat pe bază de bonuri valorice” 

 

............................................................................................................................................................................

 

- Cerere oferta "Echipament IT – Multifuncțională", cod CPV 30121100-4 în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893

 

Descarcă Cerere ofertă "Echipament IT – Multifuncțională"

 

............................................................................................................................................................................

 

- Cerere oferta “Servicii închiriere spaţiu”- Cod CPV-70130000-1 în judetele Iasi, Neamt, Bacau, în cadrul proiectului “BonAntreprenor” POCU/82/3/7/104893

 

 

Descarcă Cerere ofertă “Servicii închiriere spaţiu” 

 

 

............................................................................................................................................................................

 

- Cerere ofertă servicii publicitate video - audio - CPV 79341000-6- Servicii de publicitate- proiect START IT UP Nord-Est-POCU/82/3/7/104997

 

Descarcă Cerere ofertă “Servicii publicitate video-audio"

 
............................................................................................................................................................................
 
 
- Cerere oferta Combustibil - Cod CPV 09100000-0- Combustibil - proiect START IT UP Nord-Est-POCU/82/3/7/104997
 
Descarcă Cerere ofertă “Combustibil"
 
 
 
............................................................................................................................................................................
 
 
Cerere oferta IT- CPV 30200000-1- Echipament şi accesorii pentru computer (Rev.2), CPV 48000000-8- Pachete software şi sisteme (REV.2), CPV 30213100-6- Computere portabile (REV.2) - proiect START IT UP Nord -Est - POCU/82/3/7/104997

Descarcă Cerere ofertă “IT- CPV 30200000-1- Echipament şi accesorii pentru computer (Rev.2), CPV 48000000-8- Pachete software şi sisteme (REV.2), CPV 30213100-6- Computere portabile (REV.2)"

 

............................................................................................................................................................................

 

 

- Cerere oferta Materiale publicitare/ tipărituri -22000000-0-Imprimate şi produse conexe - proiect START IT UP Nord-Est - POCU/82/3/7/104997

 

 
Descarcă Cerere ofertă Servicii campanii de informare pentru grupul tinta

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC